Back

Trương Ngọc Liêu - truongngoclieu

  Trương Ngọc Liêu - truongngoclieu Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Trương Ngọc Liêu
  • Anh
  • 21/02
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật TP.HCM

  Sở thích

  Chữ ký

  When you like your work, every day is a holiday

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT