Back

Trương Nguyễn Thạch - truongnguyenthach1994

  Trương Nguyễn Thạch - truongnguyenthach1994 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Trương Nguyễn Thạch
  • Anh
  • 28/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Là một người thích tìm tòi và học hỏi những cái hay, cái mới. Có khả năng quan sát và tiếp nhận vấn đề nhanh và chính xác. Đam mê bóng đá và tim hiểu chính trị xã hội.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Mở TP HCM
  • pháp luật kinh tế -

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT