Back

OMG - Unjustice

  OMG - Unjustice Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • OMG
  • Anh
  • 11/10
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT