Back

Nguyen Huy Long - willlison1012

  Nguyen Huy Long - willlison1012 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyen Huy Long
  • Anh
  • 10/12
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Luật Kinh Doanh -

  Sở thích

  Chữ ký

  WILLISON

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT