Back

đào lan viên - xthuyen

  đào lan viên - xthuyen Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • đào lan viên
  • Ông
  • 31/08
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

  Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

  Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT