Back

Phạm Như Long - zamaza

  Phạm Như Long - zamaza Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Phạm Như Long
  • Anh
  • 17/02
  • Thanh Hoá, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  " Hôm nay không có việc gì xảy ra"

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội
  • Điều tra hình sự - 2006
  • Trung học cơ sở:
  • Trung học Cảnh sát nhân dân 1, Hà Nội
  • 1995

  Sở thích

  • Rock, nhạc đỏ, cổ điển
  • Các loại sách

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT