Back

Ngô Thanh Vũ - zichzach79

  Ngô Thanh Vũ - zichzach79 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Ngô Thanh Vũ
  • Ông
  • 10/08
  • Khánh Hoà, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • DAI HOC LUAT TP. HCM
  • LUẬT DÂN SỰ - 2011

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT