Menu

Thế chấp phương tiện vận tải

Đăng nhập

  Thế chấp phương tiện vận tải

  của nguyencongvan - 6548 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyencongvan - 26/10/2010
   Thế chấp phương tiện vận tải
   Trước đây theo quy định tại #0070c0;">điểm a khoản 1 điều 2 NĐ 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của CP thì việc thế chấp bằng phương tiện vận tải phải đăng ký giao dịch bảo đảm tại trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm. 

   Hiện nay NĐ 08/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi #0070c0;">83/2010/NĐ-CP, NĐ này không quy định bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản thế chấp phải đăng ký quyền sở hữu. 

   Tuy nhiên các Ngân hàng vẫn yêu cầu khách hàng phải đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản thế chấp là ô tô. 

   Vậy xin hỏi Luật Sư yêu cầu đó của Ngân hàng có đúng không, và nếu đúng thì được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào ?
  • 7240

  1 phản hồi

  • BachThanhDC - 26/10/2010
   Re:Thế chấp phương tiện vận tải

   Điều 3 Nghị định 83/2010/NĐ-CP quy định:

   Điều 3. Đối tượng đăng ký

   1. Các giao dịch bảo đảm sau đây phải đăng ký:

   a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

   b) Thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng;

   c) Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

   d) Thế chấp tàu biển;

   đ) Các trường hợp khác, nếu pháp luật có quy định.

    

   2. "Các giao dịch bảo đảm bằng tài sản không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được đăng ký khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu".

   Ngân hàng có quyền căn cứ vào quy định tại khoản 2 trên để yêu cầu bạn phải đăng ký giao dịch bảo đảm.

   Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT