Menu

Thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009?

Đăng nhập

  Thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009?

  của oanhvoi - 10041 lượt xem
  • oanhvoi - 10/12/2008
   Thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009?
   Công ty chúng tôi có giấy phép kinh doanh thang 1.2008 với chức năng nhập khẩu máy móc về bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa tại Việt nam (Chúng tôi phải đăng ký tên nhà phân phối). Ngần đây tôi thấy có thông tư 05/2008/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2008. Nội dung của thông tư nói rằng:

   "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó."

   Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi được bán cho bất cứ thương nhân nào có quyền phân phối ngoài các thương nhân chúng tôi đã đăng ký khi xin giấy phép kd có đúng không?

   Trong thông tư cũng nói:"Doanh nghiệp được bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ"

   Cho tôi hỏi việc bán lẻ có thực hiện được ngay sau khi công ty tôi sửa đổi giấy phép không? và chúng tôi có thể bán lẻ với cty nước ngoài được không?

   Ngoài ra công ty tôi còn muốn bổ sung thêm vào giấy phép kinh doanh như sau:

   Thực hiện chức năng bảo hành sản phầm đã đăng ký trong giấy phép kd tại Vn nhưng SP dó không do cty tôi bán mà do khách hàng VN mua trưc tiếp ơ nơi khác.

   Khách hàng Việt nam không mua hàng của công ty chúng tôi mà mua trực tiếp của nhà sản xuất, sau đó nhà sx sẽ trích cho cty tôi một khỏan tiền môi giới.

   Chúng tôi có thể bổ sung các chức năng trên vào giấy phép KD hay không?

   Xin cám ơn Luật sư.   • 11352

   6 phản hồi

   • DANGTHANHLIEM - 10/12/2008
    BÁN LẺ

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Chào bạn.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Qua thư của bạn xin trao đổi với bạn một số ý như sau:

    1. #37832d; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify">Theo Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương v/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM  ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Điểm đ Khoản 3.1 Phần I: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó”.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Và, #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Khoản 2 Phần IV Chế độ báo cáo được bổ sung: “Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên quý kế tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan cấp phép có thẩm quyền theo mẫu BC 1 tại Thông tư này”.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Như vậy, có thể hiểu: Doanh nghiệp có thể bán hàng nhập khẩu cho bất kỳ các thương nhân nào có quyền phân phối hàng hoá đó nhưng Doanh nghiệp phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan cấp phép có thẩm quyền.

    1. #37832d; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify">Trong Thông tư 05/2008/TT-BCT hoàn toàn không đề cập "Doanh nghiệp được bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ" (Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu). Có thể bạn đã nhầm câu:

    #0070c0; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">“II. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Mục II như sau: 

    #0070c0; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">b) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ”.#37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">  Phần này nhằm sửa đổi, bổ sung Phần II Thông tư số 09/2007/TT-BTM về cấp phép hoạt động mua bán hàng hóa.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Theo Biểu cam kết dịch vụ (WTO) thì bạn chỉ được đăng ký bổ sung dịch vụ bán lẻ sau ngày 01/01/2009.

    1. #37832d; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"> Cũng theo Biểu cam kết dịch vụ (WTO) thì: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị kể từ ngày gia nhập (WTO) cho phép thành lập Liên doanh với tỉ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%. Sau 03 năm kể từ khi gia nhập, hạn chế này sẽ là 51%. 2 năm sau đó, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Như vậy, hiện nay bạn chưa thể xin bổ sung chức năng “bảo hành sản phẩm” được.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Thân.

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">DANG THANH LIEM

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> 

    #37832d; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> 

   • oanhvoi - 10/12/2008
    Re: Công ty nhâp khẩu tháng 1.2008. Muốn có thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009 có đươc không?
    Chào Luật sư,

    Trước tiên xin cám ơn Luật sư đã giúp chúng tôi giải đáp những thắc mắc rất nhanh chong.

    1.Về phần bán lẻ xin hỏi luật sư, khi công ty đã được phép bán lẻ rồi đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể bán cho bất cư ai, bất cứ thương nhân nào muốn mua hàng của chúng tôi có đúng không? và người mua không nhất thiết phải là thương nhân có quyền phân phối sản phẩm của chúng tôi có đúng không?

    2.Về phần sửa chữa bảo hành sản phẩm: Luật sư cho công ty tôi đựơc hỏi thêm: nếu mặt hàng bảo hành bảo dưỡng của chúng tôi là thiết bị thủy, động cơ máy bay, thiết bị giao thông thì có bị hạn chế bởi qui định "Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị kể từ ngày gia nhập (WTO) cho phép thành lập Liên doanh với tỉ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%. Sau 03 năm kể từ khi gia nhập, hạn chế này sẽ là 51%. 2 năm sau đó, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. " hay không?
    3. Khách hàng của chúng tôi yêu cầu cử kỹ sư của chúng tôi sang đào tạo về mặt kỹ thuật, khách hàng sẽ trả tiền công đó cho chúng tôi. Việc làm này của chúng tôi có được phép không? và để làm được điều đó trong giấy phép kinh doanh của tôi phải đề cập như thế nào?

    Xin trân thành cám ơn. 
   • DANGTHANHLIEM - 10/12/2008
    BÁN LẺ

    Chào bạn.

    Xin trao đổi với bạn một số ý như sau:

    1.      Theo Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại thì:

    Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.

    Bán buôn là hoạt động bán hàng hoá cho thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

    Bán lẻ là hoạt động bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng”

    Như vậy, Nếu Công ty bạn muốn bán hàng hóa “cho bất cứ ai, bất cứ thương nhân nào muốn mua hàng ” thì Công ty bạn phải xin bổ sung chức năng “thực hiện quyền phân phối”.

    2.      Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác).

    3.      Bạn nên xin bổ sung thêm chức năng “Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật” vì theo Biểu cam kết dịch vụ (WTO) thì Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật không bị hạn chế, trừ trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO, các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

    Thân.

   • ndhoan - 06/04/2009
    Re: Thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009?

    Trường hợp công ty 100% vốn nước ngoài, có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu nhập sơn và các sản phẩm liên quan, thì theo lộ trình có thể bổ sung quyền phân phối được không?.

    Cám ơn luật sư.

   • DANGTHANHLIEM - 06/04/2009
    bán lẻ
    <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\LAWSOF~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" reoriginalpositionmarker="RadEditorStyleKeeper1" /><!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

    Chào bạn;

    Theo lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (thực hiện quyền phân phối) ban hành kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại thì kể từ ngày 01/01/2009 được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

    Và, theo Biểu cam kết về dịch vụ WTO thì mặt hàng sơn và một số sản phẩm liên quan không hạn chế việc phân phối đối với nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài.

    Bạn có thể liên hệ với Phòng dịch vụ của Thuvienphapluat để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ bổ sung chức năng.

    Một số ý trao đổi cùng bạn.

    Thân.

   • voducit - 21/04/2015
    Re:Thêm chức năng bán lẻ hàng hóa vào năm 2009?

    Up cho những ai đang cần thông tin này. Mà sao có mấy chỗ khó đọc quá!

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT