Menu

Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

Đăng nhập

  Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

  của vinhphucto - 49954 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  2 Trang12>
  • vinhphucto - 05/07/2011
   Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
   Kính gửi luật sư,
   Thông thường hợp đồng kinh tế đã có hiệu lực thì trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực, hai bên có thể thóa thuận thay đổi các nội dung của hợp đồng. Xin hỏi luật sư, nếu trong trường hợp hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực, thì hai bên có thể tiến hành sửa đổi, gia hạn hiệu lực của hợp đồng không?
   Ví dụ: hợp đồng kinh tế hết hiệu lực vào ngày 01/07/2011, ngày 04/07/2011 hai bên tiến hành ký phụ lục sửa đổi hợp đồng, gia hạn hợp đồng, việc làm này có phù hợp với logic, có phù hợp với các quy định của pháp luật, có hợp pháp không? Hay là hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng cũ để ký 1 hợp đồng khác?
   Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp này thưa luật sư
   Xin cám ơn
   • 86224

   21 phản hồi

   • LS_NguyenAnBinh - 09/07/2011
    Re: Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Chào anh,

    Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên đương sự tham gia hợp đồng và đương nhiên các bên tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng hoặc ký lại hợp đồng mới nếu nhất trí.

    Trân trọng,

    Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

    | Website: http://www.vcalaw.com

    | Email: an@vcalaw.com

    | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

    | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

    | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

    | Dịch vụ kế toán

    | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

    E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

    Chubathong cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
   • uyenthaole - 11/11/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Thưa Luật sư,

    Nếu sau khi hợp đồng đã hết hiệu lực, hai bên mới tiến hành ký phụ lục gia hạn, như vậy phụ lục này có giá trị hay không?

    Xin nhờ Luật sư tư vấn

    Xin cám ơn Luật sư

    Trân trọng
   • LS_NguyenAnBinh - 12/11/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Chào bạn,

    Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên đương sự tham gia vào hợp đồng. Nếu các bên đồng ý gia hạn và thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng một phụ lục hợp đồng thì phụ lục đó có giá trị pháp lý.

    Trân trọng,

    Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

    | Website: http://www.vcalaw.com

    | Email: an@vcalaw.com

    | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

    | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

    | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

    | Dịch vụ kế toán

    | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

    E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

    Chubathong cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
   • tanphatpro - 25/11/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Xin hỏi luật sư là trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng bảo hiểm, hai bên có thỏa thuận với nhau rằng nếu hết thời hạn hợp đồng mà hai bên không có ý kiến gì thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm nữa. Vậy khi đó hợp đồng có mặc nhiên có hiệu lực tiếp tục không ạ?
   • luyenhongquang - 14/12/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Thưa Luật sư

    Trong hợp đồng mua bán thiết bị với nước ngoài có kèm theo trách nhiệm của chuyên gia. Khi hợp đồng đã hết  Hai bên đã ký phụ lục thay đổi điều khoản thanh toán và trả đến > 95%, nhưng không ký gia hạn hợp đồng, Sau khi trả tiền một thời gian thì bên bán rút chuyên gia, không tham gia dự án, thiết bị hỏng không được bảo hành…dẫn đến dự án chậm tiến độ kéo dài gây thiệt hại kinh tế, đến nay vẫn chưa thanh lý được hợp đồng.

    Xin hỏi Luật sư:

    - Thay đổi điều khoản thanh toán có bi quy trách nhiệm gì không

    - Bên mua không ký gia hạn hợp đồng khi dự án chưa kết thúc có bị vi phạm luật không.

    - Việc ký gia hạn có bắt buộc không

    Xử lý trách nhiệm này như thế nào? Theo điều khoản nào

    Xin trân trọng cám ơn Luật Sư

    duongthimong cảm ơn luyenhongquang vì bài viết hữu ích
   • LS_NguyenAnBinh - 19/12/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Chào bạn,

    Ngoại trừ một số trường hợp đã nêu trong HĐ hoặc có sự vi phạm pháp luật về bảo hiểm, nếu hai bên đã thỏa thuận và không có ý kiến gì thì hợp đồng tiếp tục có hiệu lực. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối pháp lý có thể nảy sinh, phía công ty bảo hiểm nên có công văn nhắc nhở bên mua về điều khoản này trước khi hết thời hạn của hợp đồng.

    Trân trọng,

    Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

    | Website: http://www.vcalaw.com

    | Email: an@vcalaw.com

    | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

    | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

    | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

    | Dịch vụ kế toán

    | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

    E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

    duongthimong cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
   • LS_NguyenAnBinh - 15/12/2011
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Chào bạn,

    Thông tin của bạn đưa ra chung chung nên cũng khó tư vấn. Xin trả lời bạn như sau:

    1. Nếu hai bên đồng ý thỏa thuận thay đổi điều khoản thanh toán trong HĐ bằng một phụ lục HĐ phù hợp với các quy định của pháp luật về mặt nội dung (không trái pháp luật và đạo đức xã hội...), về mặt hình thức (lập thành văn bản, người ký đúng thẩm quyền...) thì phụ lục đó có giá trị pháp lý ràng buộc các bên phải thực thi.

    2 và 3. Việc ký gia hạn HĐ phải được sự chấp thuận của hai bên chứ không thể bắt buộc bên mua phải ký. Dự án chưa kết thúc như thế nào, bạn cần xem lại các điều khoản quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong HĐ chính.

    Xử lý trách nhiệm các bên theo nội dung thỏa thuận trong HĐ.

    Trân trọng,

    Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

    | Website: http://www.vcalaw.com

    | Email: an@vcalaw.com

    | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

    | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

    | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

    | Dịch vụ kế toán

    | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

    E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   • ngochuong99 - 10/02/2012
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Xin chào LS,
    Nếu bên ký hợp đồng dịch vụ, hết thời hạn hợp đồng nhưng hai bên còn đang thương lượng việc gia hạn. Dịch vụ vẫn được cung cấp. Vậy nếu xảy ra sự cố tại thời gian này thì bên cung cấp dịch vụ có đền theo Hợp đồng đã hết hạn không?
    Trân trọng.
   • LS_NguyenAnBinh - 11/02/2012
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    Chào bạn,

    Nếu sự cố xảy ra trong thời gian hợp đồng chưa được gia hạn, thì mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên sẽ được thực hiện dựa theo những thỏa thuận được nêu tại hợp đồng đã hết hạn.

    Trân trọng,

    Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

    | Website: http://www.vcalaw.com

    | Email: an@vcalaw.com

    | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

    | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

    | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

    | Dịch vụ kế toán

    | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

    E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   • lamsonlawyer - 18/02/2012
    Re: Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực
    vinhphucto viết:
    Kính gửi luật sư,
    Thông thường hợp đồng kinh tế đã có hiệu lực thì trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực, hai bên có thể thóa thuận thay đổi các nội dung của hợp đồng. Xin hỏi luật sư, nếu trong trường hợp hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực, thì hai bên có thể tiến hành sửa đổi, gia hạn hiệu lực của hợp đồng không?
    Ví dụ: hợp đồng kinh tế hết hiệu lực vào ngày 01/07/2011, ngày 04/07/2011 hai bên tiến hành ký phụ lục sửa đổi hợp đồng, gia hạn hợp đồng, việc làm này có phù hợp với logic, có phù hợp với các quy định của pháp luật, có hợp pháp không? Hay là hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng cũ để ký 1 hợp đồng khác?
    Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp này thưa luật sư
    Xin cám ơn


    Chào bạn!
    Theo tôi khi hợp đồng đã hết hiệu lực có nghĩa là các thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng đã chấm dứt vì thể không thể gia hạn hợp đồng được. Trong trường hợp này các bên phải ký với nhau một hợp đồng mới. Mọi thỏa thuận bổ sung sẽ không có giá trị vì bản thân hợp đồng đã ký đã không còn tồn tại.
    Trân trọng!

    Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

    Hotline: 0919 089 888

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Điện thoại: 024 3789 8686

    Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

    Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

    Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

    chuasaychuavekt32b, dankinhdoanh cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
   • luyenhongquang - 03/01/2014
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Thưa Luật sư

    Công ty tôi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua hình thức đấu thầu, Hợp đồng Bảo hiểm có thời hạn là 6 tháng. Khi hết thời hạn hợp đồng tôi không tổ chức đấu thầu lại mà ký phụ lục gia hạn hợp đồng 6 tháng tiếp theo với giá trị hợp đồng tương đương giá trị hợp đồng ban đầu. Vậy công ty tôi làm như vậy có vi phạm pháp luật không, nếu bị vi phạm thì vi phạm theo điều khoản nào, quy định nào?

    Xin Cám ơn luật sư

   • camchanhchua - 19/11/2014
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Thưa luật sư !

    Đơn vị tôi có ký hợp đồng sơn sửa, thời gian từ :15/9-15/10, sau đó ngày 3/11 hai bên tiến hành lập biên bản xác nhận thời gian ngừng thi công do mưa bão, số ngày nghỉ ghi là 35 ngày, và ký hợp đồng gia hạn đến 20/11, cho tôi hỏi là như vậy có bất hợp lý về thời gian không vì thời gian ký kết là 30 ngày nhưng số ngày nghỉ do trời mưa là 35 ngày.

    Mong luật sư giải đáp !

   • LS_CaoSyNghi - 26/11/2014
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Chào bạn,

    Hai bên đã tự nguyện xác định điều kiện khách quan khiến việc sơn sửa không thực hiện được thì đâu còn mục đích gì để nói đến sự bất hợp lý hay không. Ngoài ra hợp đồng được gia hạn đến 20/11 nghĩa là thời gian để bên bạn thực hiện vẫn là 30 ngày (như cũ) là ổn nếu bên bạn không có ý kiến khác.

     

    Trân trọng!

    LS Cao Sỹ Nghị

    101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

    Email: caosynghi@gmail.com

   • Thomas_Le - 05/03/2016
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Kính thưa Luật sư!

    Hiện nay vợ em đang tham gia một hợp đồng liên kết tổ chức bếp ăn tập thể của một cơ quan, bên A chỉ có mặt bằng, bên vợ em (bên B) đầu tư toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất để kinh doanh (khoảng 1,5 tỷ đồng) với điều kiện ban đầu ghi trong hợp đồng là: "Cơ quan không thu tiền mặt bằng, nhưng bên B có trách nhiệm hỗ trợ 10.000 đ/người vào xuất ăn hằng ngày, thời hạn hợp đồng  lần đầu là 36 tháng liên tục từ năm 2014 đến năm 2017, sau khi kết thúc hợp đồng sẽ ưu tiên gia hạn hợp đồng cho bên B, thời gian gia hạn không quá 36 tháng"  (em trích Điều 2 trong hợp đồng), Gần đây phía đối tác đề nghị ký Phụ lục hợp đồng yêu cầu thu tiền mặt bằng, phía bên em (bên B) đồng ý với đề nghị đó nhưng yêu cầu bổ sung vào phụ lục về vấn đề gia hạn hợp đồng luôn 36 tháng để chúng em có thời gian thu hồi vốn đã đầu tư.

    Em nhờ Luật sư tư vấn giúp vợ chồng em:

    1. Hai bên thỏa thuận như vậy có vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước về hợp đồng kinh tế không.

    2. Khi bên A họp để ra văn bản yêu cầu bên em nộp tiền nhưng không mời bên em (bên B) cùng dự thì văn bản đó có tính pháp lý không, bên em có nhất định phải thực hiện không.

    3. Nếu bên A không đồng ý đưa vào phụ lục hợp đồng về gia hạn thời gian hợp đồng cho chúng em thì chúng em có quyền không ký phụ lục hợp đồng không.

    3. Chúng em có quyền liên kết với đơn vị khác để nâng cao hiệu quả kinh doanh không (điều này trong hợp đồng không ghi).

    Cảm ơn Luật sư, vợ chồng em rất mong sớm nhận được tư vấn của Luật sư.

   • lamsonlawyer - 12/04/2016
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư có ý kiến tư vấn như sau:

    Vấn đề thứ nhất, vì đây là hợp đồng được ký kết giữa hai bên nên Luật sư cần được đọc toàn bộ nội dung hợp đồng thì mới có thể biết hợp đồng ký kết giữa hai bên có trái pháp luật hay không.

    Vấn đề thứ hai, khi bên A họp để ra văn bản yêu cầu bên B nộp tiền nhưng không mời bên B. Bên A tổ chức cuộc họp đó là tổ chức cuộc họp nội bộ công ty, việc bên B có mặt hay không có mặt cũng không ảnh hưởng đến cuộc họp. Cuộc họp này là căn cứ để bên A ra quyết định thu tiền đối với bên B. Tuy nhiên, nếu bên B chưa có thỏa thuận với bên A về việc nộp tiền thì quyết định trên không có ý nghĩa đối với bên B. Bên B không có nghĩa vụ phải thực hiện quyết định đó.

    Vấn đề thứ ba, nếu bên A không đồng ý đưa vào phụ lục hợp đồng về gia hạn thời gian hợp đồng cho bên bạn thì bên bạn có quyền không ký phụ lục hợp đồng. Bởi phụ lục hợp đồng cũng là thỏa thuận giữa hai bên. Theo quy định tại điều 408 BLDS 2005:

    ‘‘Điều 408. Phụ lục hợp đồng

    1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

    2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. ’’

    Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì không thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng nữa.

    Vấn đề thứ tư, về việc bên B liên kết với đơn vị khác ( Bên C) để nâng cao hiệu quả kinh doanh và vấn đề này không được đề cập trong hợp đồng. Bạn không nói rõ là bên B liên kết với đơn vị khác trong lĩnh vực gì. Nếu liên kết với bên C nhưng cũng sử dụng mặt bằng đó thì tốt nhất, bên B nên thông báo cho bên A biết và nên đưa vào thỏa thuận trong hợp đồng.

    Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư dựa trên nội dung bạn cung cấp.

    Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với LS hoặc công ty Luật thành đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

    Điện thoại: 04 66806683/ 0982976486

    Email: Luatthanhdo@gmail.com

    Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

    Hotline: 0919 089 888

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Điện thoại: 024 3789 8686

    Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

    Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

    Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

    chuasaychuavekt32b, huongvt2212 cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
   • congtypa01 - 15/01/2018
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Thưa luật sư.

    Trường hợp mua sắm hàng hóa dịch vụ qua hình thực chào hàng cạnh tranh. Khi hợp đồng kinh tế đã chấm dứt 12 tháng, chúng tôi muốn tiếp tục mua sắm loại hàng hóa dịch vụ đó thì có phải làm lại thủ tục chào hàng cạnh tranh hay không? có được chỉ định thầu đối với đơn vị đã cung cấp hay không?

    Trân trọng cám ơn luật sư.

   • LuatSuDuongVanMai - 15/01/2018
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Trường hợp này cần phải xem xét quy chế tài chính của doanh nghiệp bạn để xem việc mua sắm hàng hóa đó có thuộc trường hợp phải chỉ định thầu hoặc thực hiện theo luật đấu thầu không?.

    Về nguyên tắc khi hợp đồng đã thanh lý, kết thúc rồi thì không thể thực hiện việc gia hạn hợp đồng được mà phải tiến hành thủ tục ký hợp đồng mới.

    Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

    Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

    Lĩnh vực hoạt động:

    1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

    2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

    3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

    4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

   • ngoclinh2910 - 03/06/2018
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Thưa luật sư

    Trường hợp tôi mua dự án nhà ở trong tương lai, trong hợp đồng có ghi số tiền trả góp trải dài 7 đợt, đợt cuối sẽ trả khi bên bán giao nhà + sổ, thời hạn hợp đồng là 1 năm từ ngày ký kết, nếu sau thời hạn 1 năm mà bên bán không giao nhà được cho bên mua, bên bán sẽ xin gia hạn thêm 6 tháng để hoàn thành nghĩa vụ bàn giao. Nếu như quá thời hạn gia hạn thêm, bên bán sẽ hoàn trả lại số tiền bên B đã đóng + 30% số tiền bên B đã đóng. Vậy luật sư xin cho tôi hỏi, thời hạn hết hợp đồng là tháng 10/2018, nếu tới tháng 10/2018 bên mua không thỏa thuận gia hạn thêm hợp đồng với bên bán, thì bên mua có được bên bán trả lại số tiền đã đóng để thanh lý hợp đồng hay không, vì theo tôi biết muốn thanh lí hợp đồng phải hoàn thành nghĩa vụ, nhưng nhà chưa giao thì bên mua có cần đóng hết số tiền để được thanh lý hợp đồng hay không, hay bên bán phải trả phần tiền bên mua đã đóng mà không cần bên mua đóng nốt phần tiền còn lại(vì bên bán chưa hoàn thành việc bàn giao nhà ở)

    Trân trọng cảm ơn luật sư

   • LuatSuDuongVanMai - 04/06/2018
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Đối với hiệu lực của hợp đồng chúng ta có thể thấy rằng Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cạnh đó theo quy định tại khoanr 2, Điều 401 Bộ luật Dân sự thì hợp đồng có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

    Như vậy nếu bạn và chủ đầu tư có thỏa thuận và thống nhất được việc gia hạn của Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai thì sự kiện này cần hoàn thành trong thời gian hợp đồng có hiệu lực- còn thời hạn. Bên cạnh đó nếu thực sự các bên thiện chí với nhau thì dù đã hết thời hạn thì các bên vẫn có quyền thỏa thuận để xác lập lại thời hạn và các nghĩa vụ của mình bởi pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Đây là một trong các nguyên tắc được Bộ luật Dân sự năm 2015 ghi nhận tại Điều 3 quy định về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự theo đó:

    “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.”

    Nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục gửi thông tin về cho luật sư hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Công ty luật Bách Dương, Đoàn luật sư Hà Nội để được tư vấn, giúp đỡ.

    Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

    Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

    Lĩnh vực hoạt động:

    1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

    2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

    3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

    4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

   • NMITQG - 19/11/2019
    Re:Thời điểm gia hạn hợp đồng kinh tế khi hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực

    Thưa Luật sự:

    Cơ quan tôi là đơn vị sử dụng vốn ngân sách, có ký hợp đồng mua bán 01 máy với điều khảon là thiết bị đồng bộ, sau khi nghiệm thu chuyển sang chế độ bảo hành đến này hai bên đã da hạn hợp đồng đến 4 lần mà nhà thầu vẫn không khắc phục được thiết bị (Thiết bị không đáp ứng cho sản xuất) vây cho tôi hỏi cơ quan tôi có thể gia hạn thời gian bảo hành thiết bị với nhà cung cấp không, và hướng xử lý vấn đề trên

     

    ThanhLongLS cảm ơn NMITQG vì bài viết hữu ích
   2 Trang12>
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT