Menu

Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?

Đăng nhập

  Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?

  của NgocDinh111 - 1031 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • NgocDinh111 - 22/10/2020
   Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?

   Theo khoản 1, Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

   Tuy nhiên, nội dung trong nghị định 123 được quan tâm là việc bác bỏ điều khoản ghi trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP rằng không còn bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử ngày 01/11/2020. 

   Vậy cho hỏi việc bác bỏ này đang có hiệu lực ngay hay chờ đến 01/07/2022 ? Xin chân thành cảm ơn

    admin, ThanhLongLS cảm ơn NgocDinh111 vì bài viết hữu ích
   • 1968

   2 phản hồi

   • LuatsuPhamThanhHuu - 23/10/2020
    Re: Thời gian hiệu lực NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

    Chào bạn, căn cứ vào Luật Quản lý thuế năm 2019, thì hiện tại không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử mà đến 01/7/2022. Việc Nghị định 123/2020/NĐ-CP chỉ là hướng dẫn rõ vấn đề này chứ không phải là quy định mới.

    Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

    Email: LuatSuPhamThanhHuu@gmail.com

    ThanhLongLS, PROHKN, admin cảm ơn LuatsuPhamThanhHuu vì bài viết hữu ích
   • DoTrongHienCTB - 24/10/2020
    Re: Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?
    Chào bạn!
     
    Bạn tham khảo điều khoản quan trọng
     
     
    1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
     
    Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
     
    2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này.
     
    3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

    Thanks and best regards

    Luật sư - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ

    Lawyer - Accountant - Tax - Audit - Internal control

    律师 - 会计师 - 税金 - 查帐 - 内部控制

    ĐỖ TRỌNG HIỀN  

    杜 重 贤

    0909164167 - 0917303340

    hien.lawyer2015@gmail.com

    web: http://nghiepvuketoan.vn; http://dogialuat.vn

    admin, ThanhLongLS cảm ơn DoTrongHienCTB vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT