Menu

Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

Đăng nhập

  Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

  của MyDung1101 - 336 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MyDung1101 - 31/03/2020
   Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

   Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không các bạn?

   • 520

   3 phản hồi

   • thuylinh2311 - 31/03/2020
    Re:Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

    Theo quy định ở Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP, thì thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó:

    - Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

    -Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

    - Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Cụ thể như sau:

    Tổng thời gian tính hưởng BHXH =Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ+ Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

    Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân cũng thuộc đối tượng tham gia bao hiểm xã hội theo Điểm đ, điểm e Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

     

   • simon789 - 31/03/2020
    Re:Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

    Về vế đề "Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?" Theo tôi các chiến sĩ phụ vụ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam là những thành phần phụ vụ cho lợi ích của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội là rất phù hợp. Để khi hết thời gian phục vụ họ có những điiều kiện tốt hơn để sinh sống.

   • HNP1997 - 31/03/2020
    Re:Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

     

    simon789 viết:

     

    Về vế đề "Thời gian phục vụ tại ngũ có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?" Theo tôi các chiến sĩ phụ vụ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam là những thành phần phụ vụ cho lợi ích của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội là rất phù hợp. Để khi hết thời gian phục vụ họ có những điiều kiện tốt hơn để sinh sống.

    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có quy định như sau:

    - Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.
     
    - Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.
     
    - Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định
     
    Như vậy, thời gian bạn đi nghĩa vụ quân sự sẽ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Vấn đề này đã được pháp điển hóa trong văn bản quy phạm pháp luật nên bạn không cần lăn tăn mơ hồ như vậy nhé.
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT