Menu

Thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế

Đăng nhập

  Thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế

  của honglinhvpvt - 6604 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • honglinhvpvt - 23/07/2015
   Thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế

   Xin hỏi Luật sư về thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bao lâu?

  • 11633

  3 phản hồi

  • TRUTH - 10/08/2015
   Re:Thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế

   Mình chỉ thấy có quy định về thời gian thực hiện cưỡng chế, chứ ra quyết định cưỡng chế thì không

   Điều 5. Gửi quyết định cưỡng chế đến cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, tổ chức, cá nhân có liên quan

   1. Ngay sau khi ra quyết định cưỡng chế, người có thẩm quyền quyết định cưỡng chế phải tổ chức gửi quyết định cưỡng chế cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính thì quyết định cưỡng chế phải được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế trước khi thi hành để phối hợp thực hiện.

   2. Quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết.

   Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình không nhận thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

   Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình không nhận; quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người bị cưỡng chế trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được giao.

   3. Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

   Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

   Ngovanquang999 cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  • Ngovanquang999 - 08/03/2018
   Thời hạn thi hành cưỡng chế

   Nếu như trên quyết định thi hành cưỡng chế có nêu:"Thời hạn thi hành cưỡng chế là (05) ngày"Thì là đúng hay là sai ạ? Theo em được biết thì Thời hạn thi hành cưỡng chế là 15 ngày kể từ ngày kí. E mong luật sư sớm phản hồi để gia đình em được biết ạ.

  • hoatuyetly152 - 15/05/2018
   Re:Thời hạn ban hành và thi hành quyết định cưỡng chế

   Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. “Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.”

    

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT