Menu

Thông báo tài khoản vay, tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Đăng nhập

  Thông báo tài khoản vay, tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

  của thuychichu - 263 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • thuychichu - 19/01/2020
   Thông báo tài khoản vay, tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

   Trường hợp công ty vay ngân hàng, và có tài khoản ngân hàng đó, ngân hàng giải ngân qua tài khoản đó, và từ tài khoản đó trả nợ cho nhà cung cấp. Vậy có bắt buộc phải khai báo tài khoản ngân hang đó với cơ quan thuế hoặc sở kế hoạch và đầu tư không?

   Theo quy định thì nếu có tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư, tài khoản vay hay trả nợ vay, trả nợ cho nhà cung cấp thì cũng đăng ký như bình thường.

   Thêm mới tài khoản ngân hàng được thực hiện theo Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

   "Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

   1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   Nội dung Thông báo gồm:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

   2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp."

   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Mẫu số II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư.

   Nếu như thực hiện nộp hồ sơ qua mạng thì doanh nghiệp sẽ truy cập vào trang web và làm theo hướng dẫn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

    

   • 401

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT