Menu

Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo HĐLĐ

Đăng nhập

  Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo HĐLĐ

  của hiesutran159 - 217 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • hiesutran159 - 16/10/2020
   Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo HĐLĐ

   Hướng dẫn bảo vệ người lao động là người làm việc theo hợp đồng lao động

    Bảo vệ việc làm của người tố cáo là NLĐ làm việc theo HĐLĐ - Ảnh minh họa

   Ngày 15/10/2020 Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

   Theo đó, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người tố cáo là người làm việc theo HĐLĐ quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH bao gồm:

   - Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ.

   -  Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ.

   - Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

   - Báo cáo cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ.

   - Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh; người sử dụng lao động chính đối với trường hợp người được bảo vệ làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp, cung cấp.

   Tại Điều 3, Thông tư xác định:

   Người làm việc theo hợp đồng lao động là người lao động theo quy định của pháp luật lao động, bao gồm cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

   Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm

    

   • 588

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT