Menu

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh?

Đăng nhập

  Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh?

  của minhpham1995 - 96 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • minhpham1995 - 14/03/2018
   Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh?

   Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc thành lập địa điểm kinh doanh như sau:


   Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
   ...
   2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:
   Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. …”


   Theo đó, doanh nghiệp chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố có trụ sở doanh nghiệp hoặc có chi nhánh.

   Nội dung thông báo thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:
   a) Mã số doanh nghiệp;
   b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
   c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
   d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
   đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
   e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.


   Trường hợp tại tỉnh, thành phố đó, doanh nghiệp không có trụ sở hoặc chi nhánh thì doanh nghiệp phải thực hiện việc mở chi nhánh tại đó trước khi đặt địa điểm kinh doanh.

  • 191

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT