Menu

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Đăng nhập

  Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật?

  của minhpham1995 - 616 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • minhpham1995 - 14/03/2018
   Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật?

   Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được quy định tại Điều 43 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

   "Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

   1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

   a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

   b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

   c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

   Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

   Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

   Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

   2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

   b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

   c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

   Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

   Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

   Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp"

  • 984

  1 phản hồi

  • phanhoangtuong - 27/03/2018
   Re:Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật?

              Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật là thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

               Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật phụ thuộc vào loại hình công ty (công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần), song trong hồ sơ luôn có Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Xem Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

              Hiện nay, xuất phát từ cải cách hành chính nên có địa phương công khai thủ tục hành chính trên các trang thông tin điện tử, cụ thể ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo trang thông tin http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn.

   Trân trọng,

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT