Menu

Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án?

Đăng nhập

  Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án?

  của huongnhikien - 15271 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • huongnhikien - 30/08/2008
   Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án?
   Công ty tôi là Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51% VĐL

   Chúng tôi đang thực hiện 1 Dự án đầu tư và đã quyết định thành lập Ban quản lý Dự án trực thuộc Công ty. Dự kiến Ban quản lý Dự án sẽ có con dấu riêng, trụ sở riêng, tài khoản riêng để thực hiện một số thủ tục thanh quyết toán, giao khoán với các đơn vị thi công trực thuộc Công ty.

   Xin hỏi thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án thực hiện như thế nào?

   Ban quản lý Dự án của Công ty tôi có được cấp giấy đăng ký kinh doanh Không và hoạt động dưới hình thức nào: (Chi nhánh hay hình thức Công ty con của Công ty cổ phần?)

   Xin trân trọng cảm ơn!
   • 16856

   1 phản hồi

   • Lg_NguyenTienDung - 11/09/2008
    Re:Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án?

    Chào bạn!

    Theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính Phủ ban hành và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì:
     

     Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, yêu cầu của dự án, người quyết định đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây:

    - Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực;
     

    - Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án.

     

    Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

     

    Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể không lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án.

     

    Ban quản lý dự án thực hiện  nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền.

     

    Như vậy, đối với trường hợp công ty bạn, BQL DA là một đơn vị phụ thuộc hoạt động dưới tư cách pháp nhân của công ty (tức chủ đầu tư) thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của chủ đầu tư. Nếu Cty muốn BQL DA có con dấu, trụ sở riêng và tài khoản riêng thì thành lập theo hình thức chi nhánh của công ty. Nhưng nên lưu ý rằng ngành nghề của chi nhánh tương ứng với ngành nghề của công ty và và đơn vị hạch toán phụ thuộc.

     

    Thân mến!

     

    Nguyễn Tiến Dũng

     

    095 8760354.

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT