Menu

Thủ tục thay giám đốc

Đăng nhập

  Thủ tục thay giám đốc

  của Gamvo88 - 2510 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • Gamvo88 - 05/03/2018
   Thủ tục thay giám đốc
   Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi về thủ tục thay giám đốc. Vốn em đang làm ở cty tnhh X có 2thành viên A và B. A có số vốn góp 70% nên hiện giờ đang là Giám Đốc. Nhưng bây giờ anh A muốn dưa anh B làm giám đốc còn anh A không tham gia trực tiếp quản lý nữa. Như vậy có được không, và nếu được thì cần những thủ tục gì ạ. Mong luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn
  • 4960

  3 phản hồi

  • luatsungothethem - 05/03/2018
   Re: Thủ tục thay giám đốc

   Chào bạn, vấn đề này Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn như sau:

   Bạn căn cứ vào Điều 56 Luật Doanh Nghiệp để thực hiện

   Điều 56. Hội đồng thành viên

   1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   Trân trọng!

   Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

   LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

   Email: luatsungothethem@gmail.com

  • Giaphat.lawF - 19/06/2018
   Re:Thủ tục thay giám đốc

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật Gia Phát xin được tư vấn như sau:

   Theo như nội dung thông tin mà bạn đã cung cấp thì pháp luật hiện nay không có quy định nào về bầu chức danh Giám đốc phụ thuộc vào tỉ lệ vốn góp nhiều hơn thì làm Giám đốc. Luật doanh nghiệp 2014 quy định chức danh Giám đốc do hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên bầu ra theo nghị quyết của hội đồng thành viên. Do đó, người đang giữ chức danh Giám đốc muốn để người góp vốn còn lại làm Giám đốc là hoàn toàn có thể. 

   Trân trọng./

  • vanle305 - 15/07/2018
   Re: Thủ tục thay giám đốc

   Chào bạn,

   Theo Điều 65 luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

   1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

   2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

   3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.”

   Như vậy, tiêu chuẩn để trở thành giám đốc công ty TNHH 2 thành viên do điều lệ công ty quy định. Nếu điều lệ công ty không có quy định gì thì điều kiện trở thành giám đốc công ty như điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên.

   Vấn đề về thủ tục thay giám đốc:

   Thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo đó công ty nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, thành phố nơi Công ty đóng trụ sở bao gồm các giấy tờ sau:

   - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) và phải bao gồm các thông tin: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của Công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của Công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

   - Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT