Menu

Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu

Đăng nhập

  Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu

  của quynhnhuhn - 8505 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • quynhnhuhn - 19/08/2008
   Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu
   Xin được hỏi luật sư vấn đề sau

   Một công ty A góp vốn vào 1 công ty B bằng cổ phiếu.  Vậy khi thanh lý công ty B, giá trị tài sản còn lại được thanh toán cho các bên liên quan theo thứ tự ưu tiên.  Công ty A nhận lại 1 phần vốn góp bằng cổ phiếu. 

   Tuy nhiên, giá trị thị trường của cổ phiếu đã thay đổi cao hơn so với giá trị khi góp vốn.  Vậy công ty  A có phải đánh giá lại giá trị cổ phiếu nhận được khi thanh lý và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng ko? Cơ sở pháp lý liên quan là văn bản nào. 

   Xin chân thành cảm ơn.
   • 9752

   3 phản hồi

   • lstuan - 08/09/2008
    Re:Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu
    Căn cứ vào khoản 2 điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 và điểm 4 mục IV phần B Thông tư số #548dd4;">134/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 23/11/2007 thì tài sản mà công ty A nhận lại một phần vốn góp là cổ phiếu khi công ty B thanh lý là thu nhập chịu thuế.

    Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản thanh lý trên sổ sách kế toán và các khoản chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản.

    Chào Bạn

    HOATUMONG cảm ơn lstuan vì bài viết hữu ích
   • nhcvc11 - 10/09/2008
    Re: Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu
    Công ty A góp vốn vào Công ty B bằng cổ phiếu? Vậy cổ phiếu này do ai sở hữu trước khi Công ty A góp vào Công ty B?
   • lstuan - 11/09/2008
    Re:Re: Thuế TNDN -Góp vốn bằng Cổ phiếu
    Nếu công ty A gốp vốn bằng cổ phiếu thì trước khi góp vốn chủ sở hữu đã được xác định trên cổ phiếu. Nếu mua cổ phiếu thì người mua là chủ sở hữu.
    Chào Bạn!
    HOATUMONG cảm ơn lstuan vì bài viết hữu ích

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT