Menu

Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

Đăng nhập

  Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

  của NgocHoLaw - 194 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • NgocHoLaw - 22/01/2021
   Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

   giải ngân tín dụng

   Quyết định 02/2021/QĐ-TTg

   Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/20215/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

   Theo đó, Thủ tướng đã bỏ mốc thời gian "và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020". Do đó, Quyết định Quyết định 28/20215/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo sẽ tiếp tục có hiệu lực.

   Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách vay vốn theo Quyết định này là:

   - Đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

   - Có thu nhập bình quân đầu người hàng năm cao hơn chuẩn cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận.

   - Thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 3 năm.

   Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách cho vay như sau:

   - Nguồn vốn: cho vay theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP .

   - Mức cho vay: do Ngân hàng chính sách và Hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không được vượt quá  mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo trong cùng thời kỳ.

   Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

   - Lãi suất cho vay: bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong cùng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

   - Hồ sơ, thủ tục cho vay và xử lý nợ bị rủi ro: Hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo. Việc xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội.

   Quyết định 02/2021/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 01/3/2020.

   Xem chi tiết tại:

    ThanhLongLS cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
   • 299

   2 phản hồi

   • daisy1009 - 30/01/2021
    Re:Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

    Để giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội ở các vùng khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông kết nối để tạo cơ hội giao thương, việc làm, đầu tư cho giáo dục và dạy nghề, tạo điều kiện thông thương là con đường căn bản để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn lực để họ tự vươn lên. Đồng thời, cần quan tâm đưa các ứng dụng khoa học, công nghệ thành giải pháp cơ bản để nhanh chóng đạt được mục tiêu giảm nghèo ở các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.

   • lananh8998 - 30/01/2021
    Re:Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

    Về vấn đề tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình về quy định, chính sách này là phù hợp để đảm bảo hỗ trợ người dân trong vấn đề thoát nghèo phát triển kinh doanh để giảm tỷ lệ nghèo cao nhất.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT