Menu

tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????

Đăng nhập

  tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????

  của gaubong_661991 - 101937 lượt xem
  • gaubong_661991 - 23/12/2009
   tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????

   nhà nước có tính giai cấp và tính xã hội.
   Thứ nhất, là tính giai cấp của Nhà nước: thể hiện ở chỗ nhà nước là công cụ thống trị trong xã hội để thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, củng cố và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Bản chất của nhà nước chỉ rõ nhà nước đó là của ai, do giai cấp nào tổ chức và lãnh đạo, phục vụ lợi ích của giai cấp nào?
   Trong xã hội bóc lột (xã hội chiếm hữu nô lê, xã hội phong kiến, xã hội tư sản) nhà nước đều có bản chất chung là thiết chế bộ máy để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột trên 3 mặt: Kinh tế, chính trị và tư tưởng.
   Vì vậy, nhà nước tồn tại với hai tư cách:
   Một là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
   Hai là tổ chức quyền lực công – tức là nhà nước vừa là người bảo vệ pháp luật vừa là người bảo đảm các quyền của công dân được thực thi.

   Thứ hai là tính xã hội hay còn gọi là vai trò kinh tế - xã hội của Nhà nước.
   Trong nhà nước, giai cấp thống trị chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các tầng lớp giai cấp khác, do vậy ngoài tư cách là công cụ duy trì sự thống trị, nhà nước còn là công cụ để bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội.
   Ví dụ: Nhà nước giải quyểt các vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội như: đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh, các vấn đề về môi trường, phòng chống thiên tai, địch hoạ, về dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác.v.v…
   Bảo đảm trật tự chung- bảo đảm các giá trị chung của xã hội để tồn tại và phát triển
   Như vậy, vai trò kinh tế - xã hội là thuộc tính khách quan, phổ biến của Nhà nước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện cụ thể và thực hiện vai trò đó không giống nhau giữa các nhà nước khác nhau. Vai trò và phạm vi hoạt động của nhà nước phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển cũng như đặc điểm của mỗi nhà nước, song phải luôn tính đến hiệu quả hoạt động của nhà nước.
   Bạn nào có thể phân tích cụ thể  tính giai cấp của nhà nước , biểu hiện của nó thì cùng thảo luận nhe'!!!!

   • 214826

   4 phản hồi

   • trungkhanh1956 - 23/12/2009
    Re:tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????
    câu hỏi của ban mình thấy chưa có câu trả lời nào ?
    theo mình thì bạn đả trả lời rồi đó . về lý thuyết thì cứ hiểu như sau : ngôn từ để lý luận theo lý thuyết vì thế không thể mô tả hết những ý thực mà có chất chung chung thôi chắc chắn sẻ mâu thuẩn ; mình chỉ mộc mạc mà hiểu đơn giản dể hiểu hơn đừng phức tạp vấn đề quá đâm ra khó hiểu ;
    bản chất nhà nước là : NN do g/c thống trị lập ra tất nhiên là g/c thống trị tổ chức & lảnh đạo và đương nhiên là công cụ phục vụ lợi ích của giai cấp lập ra nó để thống trị các g/c khác trong XH thuộc lảnh thổ (QG) g/c đó đang thống trị  
    tính xh mình nghỉ : nhà nước muốn tồn tại, nắm giử được quyền lực để TT (xã hội nào cũng vậy thôi ) đều phải đưa ra các chính sách về tất cả các mặt  để bảo vệ lợi ích chung của toàn XH để duy trì  sự thống trị và Pt để phục vụ lợi ích g/c TTnhư phần trên .
    NN lập ra pháp luật tất nhiên phải bảo vệ Pháp luật (là công cụ của G/c TT ) để bảo vệ quyền ,lợi ích G/c TT
   • lazycat_linh - 05/12/2011
    Re:tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????
    tính giai cấp và tính xã hội, cái nào thể hiện rõ hơn ở ngày nay hả bạn ơi???

    --- Sâu Ngủ ---

   • phucban - 06/02/2012
    Re:tính giai cấp , tính xã hội của nhà nước được biểu hiện như thế nào????
    trong thời nay thì tính xã hội thể hiện rõ bạn a
   • TranTanToi1999 - 05/03/2020
    Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

    Mọi người cho tôi hỏi, dựa trên cơ sở nào để khẳng định rằng: Xét về bản chất của Nhà nước thì "giai cấp thống trị không có Nhà nước"?

    ThanhLongLS cảm ơn TranTanToi1999 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT