Menu

Tội đánh bạc trên mạng

Đăng nhập

  Tội đánh bạc trên mạng

  của mck0908 - 9925 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • mck0908 - 09/01/2019
   Tội đánh bạc trên mạng

   Thưa luật sự, cánh đây 2 tháng cháu có bị dính vào án đánh bạc công nghệ cao trên mạng giống vụ  rikvip mà cháu chỉ là con bạc với số tiền là 17 triệu để đánh bạc trên mạng. Vậy xin hỏi luật sự cháu còn có các phương án gì để được giảm nhẹ tội trạng, vì cháu thấy mức án này xự phạt với cháu là quá cao. Hồ sơ cháu chưa có tiền án, tiền sự, có giấy đầu thú thì cháu phải đi tù bao nhiêu ạ? Và có được án treo không? Trong khi đó cháu bị tạm giam 67 ngày.

    

    ThanhLongLS cảm ơn mck0908 vì bài viết hữu ích
   • 26579

   4 phản hồi

   • toanvv - 11/01/2019
    Re: Tội đánh bạc trên mạng

    Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

    Điều 321 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội đánh bạc:

    “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

    c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

    d) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

    Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử số tiền là 17 triệu để đánh bạc trên mạng, do vậy bạn có thể truy cứu TNHS về tội đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 với mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

    Pháp luật hình sự quy định hệ thống các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

    Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

    1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

    a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

    b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

    c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

    d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

    đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

    e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

    g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

    h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

    i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

    k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

    l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

    m) Phạm tội do lạc hậu;

    n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

    o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

    p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

    q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

    r) Người phạm tội tự thú;

    s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

    t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;

    u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

    v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

    x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

    2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

    3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

    Theo những thông tin bạn cung cấp thì bạn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r khoản 1 và khoản 2 với tình tiết đầu thú. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, Tòa án sẽ không đương nhiên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà phải có sự cung cấp thông tin, chứng minh từ phía bị can là bạn.

    Về vấn đề quyết định hình phạt khi có nhiều tình tiết giảm nhẹ Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 quy định cụ thể:

    Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

    1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

    2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

    3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.”

    Như vậy, theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đủ căn cứ chứng minh việc có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì dù bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 điều 321 nhưng bạn có thể được áp dụng mức hình phạt trong khung hình phạt quy định tại khoản 1 điều 321  nêu trên là “bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Do vậy, bạn cần thêm 1 tình tiết giảm nhẹ nữa, đó là:

    + Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm.

    + Người phạm tội đã lập công chuộc tội.

    Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo như sau:

    “Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

    1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

    2. Có nhân thân tốt.

    Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

    Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

    3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

    Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

    4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

    Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

    Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

    5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

    Nếu bạn bị phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định thì bạn có thể được Tòa án cho hưởng án treo (Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội). Nếu còn thắc mắc hoặc có các trường hợp vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, các bạn hãy gọi 1900 6280 liên lạc với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   • HNP1997 - 17/06/2019
    Re: Tội đánh bạc trên mạng

    Một số thông tin trao đổi thêm:

    Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về tội đánh bạc như sau:

    1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

    c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

    ...

    Theo Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 thì “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự được hiểu là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, gá bạc).

    ThanhLongLS cảm ơn HNP1997 vì bài viết hữu ích
   • Duongdang192 - 28/11/2019
    Chuyển tiền cho người khác trên và bị công an triệu tập vì tội đánh bạc trên mạng

    Chào anh chị Mình có ông bạn Có chuyển tiền hộ người khác Để họ mua tiền game trên mạng từ tháng năm Hôm qua công an đến nhà hỏi và đưa giấy triệu tập tới phòng hình sự tỉnh Mình kiểm tra lại lịch sử thì thấy là chuyển cho họ để mua tiền chơi game bài Vậy hỏi luật sư thì ông bạn mình có thể bị làm sao không ạ.

    Cháu mới bị nhận giấy triệu tập Cho cháu hỏi cách sử lý với ạ 0336011992 Sdt cháu nt hộ cháu với ạ

    ThanhLongLS cảm ơn Duongdang192 vì bài viết hữu ích
   • toanvv - 04/12/2019
    Re: Chuyển tiền cho người khác trên và bị công an triệu tập vì tội đánh bạc trên mạng

    Trong trường hợp dùng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền nhưng không biết mục đích của họ là dùng số tiền đó để đánh bạc thì coi như hành vi cho chuyển khoản tiền này là một giao dịch dân sự bình thường. Vì người chuyển tiền không biết mục đích của người này nên người chuyển tiền cũng không thuộc trường hợp không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, hoặc người giúp sức do đó người chuyển tiền không bị tội gì

    Tuy nhiên, đối với trường hợp người dùng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền đã biết mục đích của người này là dung để đánh bạc nhưng vẫn chuyển tiền mua hộ. Như vậy, rõ ràng ý chí coi như là đã đồng thuận với ý chí của người đánh bạc, tức là dùng số tiền chuyển mua hộ được này để tiếp tục đánh bạc. Do đó trong trường hợp này mặc dù người chuyển tiền hộ không trực tiếp đánh bạc nhưng hành vi cho chuyển tiền này là hành vi giúp sức để người thực hiện hành vi đánh bạc, tạo điều kiện vật chất cho người đánh bạc để tiếp tục thực hiện tội phạm.

    Như vậy, trong trường hợp người khác dùng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền mua game nhưng lại biết được người đó dùng số tiền đó để đánh bạc thì xem như là người giúp sức trong trường hợp này. Tóm lại, dùng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền để đánh bạc là đồng phạm của tội đánh bạc

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

    ThanhLongLS cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT