Menu

Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Đăng nhập

  Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

  của DuTiepKhac - 194 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • DuTiepKhac - 31/07/2020
   Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

   Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, có hiệu lực 15/9/2020.

   Tổng hợp 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

   Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP 14 mẫu văn bản thực hiện hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm:

   Mẫu số 01: Đơn đề nghị về việc hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 02: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 03: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

   Mẫu số 04: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

   Mẫu số 05: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 06: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 07: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 08: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 09: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

   Mẫu số 10: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

   Mẫu số 11: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   Mẫu số 12: Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   Mẫu số 13: Kế hoạch kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

   Mẫu số 14: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

   • 365

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT