Menu

Tổng hợp văn bản hướng dẫn liên quan đến ma túy

Đăng nhập

  Tổng hợp văn bản hướng dẫn liên quan đến ma túy

  của MinhPig - 5001 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MinhPig - 18/01/2020
   Tổng hợp văn bản hướng dẫn liên quan đến ma túy

   Tổng hợp văn bản hướng dẫn liên quan đến ma túy

   Nhằm hỗ trợ cho các bạn cần tài liệu nghiên cứu, học tập. Dưới đây mình có tổng hợp các văn bản hướng dẫn và có liên quan đến ma túy, các tội phạm về ma túy. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn cần:

   Văn bản

   Tình trạng hiệu lực

   Luật phòng, chống ma túy 2000

   Còn hiệu lực

   Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

   Còn hiệu lực

   Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

   Còn hiệu lực

   Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

   Còn hiệu lực

   Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

    

   Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

    

   Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch 121/2010-TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý 

   Còn hiệu lực

   Thông tư 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện

   Còn hiệu lực

   Thông tư 117/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA hướng dẫn Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy 

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch  17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP  hướng dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy"

   Còn hiệu lực

   Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy”

   Còn hiệu lực

   Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

   Còn hiệu lực

   Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289

   Còn hiệu lực

   Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

   Còn hiệu lực

   Nghị quyết 41/2017/QH14

   Còn hiệu lực

    

   Bạn nào có văn bản khác thì chia sẻ tại đây nhé!

    

    jellannm, thienhuyendl, ThanhLongLS cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
   • 14396

   6 phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT