Menu

Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

Đăng nhập

  Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

  của namdang24 - 1256 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • namdang24 - 30/06/2019
   Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

   Anh A là viên chức (biên chế) đã nghỉ việc tại một Trường CĐ từ năm 2016. Nay anh quay lại Trường và yêu cầu trả lại bộ hồ sơ cá nhân anh đã nộp (anh làm theo hướng dẫn của luật sư nào đó?). Theo em biết, việc này là không đúng, tuy nghỉ việc nhưng hồ sơ nhân sự vẫn phải lưu trữ (trừ trường hợp đơn vị chấp thuận cho chuyển công tác và phải bàn giao hồ sơ cá nhân cho đơn vị mới). Hơn nữa trong hồ sơ văn bằng, chứng chỉ của anh A chỉ là bản photo hoặc sao y bản chính và không có bản gốc). LS vui lòng chia sẻ giúp văn bản nào quy định liên quan đến việc này? 

    sunshine19, ThanhLongLS cảm ơn namdang24 vì bài viết hữu ích
   • 1756

   5 phản hồi

   • vyvy2409 - 30/06/2019
    Re:Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

    Hiện tại không có văn bản của Bộ Nội vụ đang có hiệu lực quy định về quản lý hồ sơ viên chức. Từ ngày 15/7/2019, Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ có hiệu lực thi hành và quy định cụ thể về vấn đề này tại Khoản 3 Điều 13:

    "Điều 13. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức

    ...

    3. Viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc từ trần thì việc chuyển giao và lưu trữ hồ sơ được thực hiện như sau:

    a) Trường hợp viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" và các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ;

    b) Trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức". Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cũ lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản;

    c) Đối với viên chức từ trần, gia đình viên chức được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức". Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc."

    Ở thời điểm hiện tại có một số văn bản của địa phương hoặc ngành có quy định về nội dung này, chị có thể tham khảo:

    Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    "Điều 6. Chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ

    ...

    2. Đối với công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác hoặc từ trần thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 3, Điều 12 Thông tư số “11”."

    Thông tư 11 được dẫn chiếu ở trên là Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành:

    "Điều 12. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ công chức

    ...

    3. Công chức nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc và từ trần thì việc chuyển giao và lưu trữ hồ sơ được thực hiện như sau:

    a) Công chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc được nhận một bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức”, các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm công chức thôi việc. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” khi có yêu cầu bằng văn bản và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ;"

    Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu

    Như vậy, không có trường hợp sẽ trả hồ sơ chị nhé.

    ThanhLongLS cảm ơn vyvy2409 vì bài viết hữu ích
   • linhtrang123456 - 28/10/2019
    Re:Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

    Theo Thông tư 07/2019/TT-BNV khi viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" và các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức xác nhận và cấp lại bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ chứ không thực hiện trả lại toàn bộ hồ sơ gốc chị nhé.

     

   • sunshine19 - 31/10/2019
    Re:Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

    Theo quy định Khoản 03 Điều 13 Thông tư 07/2019/TT-BNV thì Hồ sơ viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật Vì vậy viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" và các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao

   • thuychichu - 31/10/2019
    Re:Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

    Tất nhiên là sẽ không thể trả bản gốc cho người lao động. Ngay cả người đi làm ở doanh nghiệp bên ngoài cũng không thể lấy lại hồ sơ, lý lịch đã nộp vào ban đầu mà. Nếu cần thì chị có thể xin bản sao như bạn Linh trang đã nêu trên

     

   • vyvy2409 - 27/11/2019
    Re:Trả hồ sơ cho viên chức khi nghỉ việc?

    Viên chức khi nghỉ việc sẽ không được trả lại hồ sơ đâu bạn nhé. Theo quy định thì “Trường hợp viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" và các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ”

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT