Menu

Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

Đăng nhập

  Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

  của winthangtv1989@gmail.com - 3203 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019
   Tôi chuyển đến giảng dạy tại xã đặc biệt khó khăn từ 8/2016 đến nay. Theo NĐ 116/2010 thì tôi phải công tác đủ 5năm mới được hưởng trợ cấp lần đầu. Vậy nếu NĐ 76/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/12/2019 và NĐ 116/2010 không còn hiệu lực thi hành thì tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu không??.( trước giờ tôi chưa từng hưởng trợ cấp lần đầu). Mong luật sư giải đáp thắc mắc. Cám ơn!
    ThanhLongLS cảm ơn winthangtv1989@gmail.com vì bài viết hữu ích
   • 4882

   9 phản hồi

   • thanhtungrcc - 24/11/2019
    Re: Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Trường hợp bạn hỏi khi bạn chuyển đến giảng dạy tại xã đặc biệt khó khăn từ 8/2016 đến nay.

    Theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp…

    Cũng theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp …

    Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:“Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

    Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì bạn phải công tác đủ 5 năm mới được hưởng trợ cấp lần đầu, nhưng Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/12/2019 và NĐ 116/2010 không còn hiệu lực thi hành thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp lần đầu bởi thời điểm tính hiệu lực bạn được trợ cấp lần đầu được áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP vì Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực theo quy định ở trên.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

    ThanhLongLS cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
   • huongdt2020 - 24/09/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Thưa Luật sư! Tôi muốn hỏi về cách tính trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Tôi được phân công công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2013 và chưa được hưởng trợ cấp lần đầu. vậy bây giờ khi tính trợ cấp lần đầu của tôi bằng 10 tháng lương cơ sở của năm 2013 hay của 1.490.000.đ

    ThanhLongLS cảm ơn huongdt2020 vì bài viết hữu ích
   • thanhtungrcc - 25/09/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì những đối tượng khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở cụ thể:

    Điều 6. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

    Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

    1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

    Do đó, việc tính trợ cấp lần đầu của bạn tại thời điểm nhận công tác tức là bằng 10 tháng lương cơ sở của năm 2013.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

    ThanhLongLS cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
   • phongnvhqhg - 20/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Thưa luật sư, tôi (nam giới) chuyển công tác đến vùng ĐBKK từ tháng 1/2016, đến tháng 8/2018 thì tôi luân chuyển công tác đến vùng không ĐBKK, vậy thì bây giờ tôi có được hưởng trợ cấp cho người lần đầu đến công tác tại vùng ĐBKK không. Vì NĐ 76 có hiệu lực từ 01/12/2019 nhưng thời gian tôi công tác tại vùng ĐBKK lại là thời điểm NĐ 116 có hiệu lực , mà tôi lại chưa đủ 5 năm công tác tại vùng ĐBKK. Mong luật sư giải đáp !

    ThanhLongLS cảm ơn phongnvhqhg vì bài viết hữu ích
   • thanhtungrcc - 21/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Theo quy định tại điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam thì mới được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng. Tuy nhiên, bạn chuyển công tác đến vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2018 thì luân chuyển công tác đến vùng không đặc biệt khó khăn. Do đó bạn không được hưởng khoản trợ cấp này.

    Tại thời điểm này Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP nên chỉ quy định cho các đối tượng khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp nên bạn không được hưởng khoản trợ cấp này.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

    ThanhLongLS cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
   • phongnvhqhg - 25/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Xin luật sư tư vấn thêm cho một trường hợp của đơn vị tôi, đồng chí (nam giới) chuyển công tác đến vùng ĐBKK từ T1/2008 đến T9/2010 thì chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK. Sau đó đến T2/2012 lại chuyển đến vùng ĐBKK và công tác đến T9/2018 thì chuyển ra khỏi vùng ĐBKK. Như vây, đ/c ấy có được hưởng trợ cấp lần đầu khi đến công tác tại vùng ĐBKK theo NĐ 116 không.

    ThanhLongLS cảm ơn phongnvhqhg vì bài viết hữu ích
   • thanhtungrcc - 25/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP cán bộ, công chức, viên chức,... làm việc theo chế độ hợp đồng lao động khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì hưởng trợ cấp lần đầu như sau:

    "Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

    Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

    1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

    2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

    3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

    Đối chiếu với trường hợp của bạn hỏi, người đó đã chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 6 năm kể từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2019 nên đủ điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu.

    Ngoài ra, người bạn đó còn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP . Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định đến công tác của cơ quan bạn.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

    ThanhLongLS cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
   • thanhtungrcc - 25/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP cán bộ, công chức, viên chức,... làm việc theo chế độ hợp đồng lao động khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì hưởng trợ cấp lần đầu như sau:

    "Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

    Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

    1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

    2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

    3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

    Đối chiếu với trường hợp của bạn hỏi, người đó đã chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 6 năm kể từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2019 nên đủ điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu.

    Ngoài ra, người bạn đó còn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP . Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định đến công tác của cơ quan bạn

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   • thanhtungrcc - 26/11/2020
    Re:Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019

    Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP cán bộ, công chức, viên chức,... làm việc theo chế độ hợp đồng lao động khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì hưởng trợ cấp lần đầu như sau:

    "Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

    Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

    1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

    2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

    3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

    Đối chiếu với trường hợp của bạn hỏi, người đó đã chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 6 năm kể từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2019 nên đủ điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu.

    Ngoài ra, người bạn đó còn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP . Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định đến công tác của cơ quan bạn.

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng;

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT