Menu

Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 08 đối tượng

Đăng nhập

  Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 08 đối tượng

  của happy_smile - 3932 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • happy_smile - 02/04/2018
   Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 08 đối tượng
   Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. 
    
    
   Theo đó, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 đối tượng bao gồm:
    
    
   1- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
    
   2- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CPngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
    
   3- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTgngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
    
   4-  Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
    
   5- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTgngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
    
   6- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.   
    
   7- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
    
   8- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
    
    
   nguyenty2468, NguyengiangNam2014, huuthu21989@gmail.com, và 1 người nữa cảm ơn happy_smilevì bài viết hữu ích
  • 10875

  1 phản hồi

  • Duongthikimnganh - 04/04/2018
   Re:Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 08 đối tượng

   quân nhân phục viên có được hưởng BHYT không?

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT