Menu

Vấn đề bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế GTGT

Đăng nhập

  Vấn đề bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế GTGT

  của nguyentrongtan188 - 3344 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyentrongtan188 - 26/07/2017
   Vấn đề bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế GTGT

   Theo quy định tại Khoản 20, Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

   “20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

   Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

   Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.(....)”

   Vậy, cho mình hỏi: công ty B nhập khẩu hàng hóa ở nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, bán lại hàng hóa này cho Công ty A( là doanh nghiệp chế xuất) thì việc mua bán hàng hóa này có phải chịu thuế GTGT không?

  • 14501

  1 phản hồi

  • TruongMinhToan - 27/03/2018
   Re:Vấn đề bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế GTGT

   Trường hợp hợp này, phải xác định được công ty B nhập khẩu hàng dưới hình thức gì: nhập kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công, tạm nhập - tái xuất, ....

   Từ đó mới xác định được hoạt động xuất khẩu hàng vào khi chế xuất có phải chịu thuế GTGT hay không.

   Một vài ví dụ:

   - Nhập kinh doanh - bán vào khu chế xuất: thuế GTGT khi bán cho khu chế xuất là 0% theo Thông tư 219/2013/TT-BTC

   - Nhập sản xuất xuất khẩu, nhập để gia công, tạm nhập tái xuất: không chịu thuế GTGT theo khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC 

    
  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT