Menu

Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

Đăng nhập

  Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

  của tranminhtrang6@gmail.com - 584 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

   Kính chào các luật sư,

   Hiện tại, em mới tiếp nhận công việc pháp chế doanh nghiệp và đang làm Quy chế HĐQT cho Công ty Cổ phần. Trong Điều lệ Công ty có quy định: "Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp; trường hợp HĐQT có ba thành viên thì cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp".

   Khi em kiểm tra lại quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì không có điều khoản nào quy định về việc : "trường hợp HĐQT có ba thành viên thì cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp".

   Các luật sư cho em hỏi, Điều lệ để nội dung như vậy thì có cần sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp không ạ?

   Em xin cảm ơn các Luật sư ạ.

    enychi, ThanhLongLS cảm ơn tranminhtrang6@gmail.com vì bài viết hữu ích
   • 809

   7 phản hồi

   • enychi - 10/11/2019
    Re:Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    Tôi cũng quan tâm đến vấn đề này, rất hy vọng được các luật sư hỗ trợ!

   • anthuylaw - 11/11/2019
    Re: Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT
    Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
     
    Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
     
    Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi: 
     
    i) Có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp (lần 1) hoặc;
    ii) Có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (lần 2).
     
    Đối chiếu với công ty bạn trường hợp HĐQT có ba thành viên thì cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp thì điều khoản này phù hợp với quy định nêu trên.

    Không có gì là không thể

    tranminhtrang6@gmail.com cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
   • legaladviser - 11/11/2019
    Re:Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    Vấn đề này được nêu tại Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014.  Áp dụng trong trường hợp cụ thể này, thì Công ty có 3 người 2/3 hay 3/4 đều là trên một nửa. Tức là phải từ đủ người trở lên mới đủ điều kiện tiến hành cuộc họp. Việc chia tỷ lệ như trên là để điều chỉnh những công ty có số lượng lớn thành viên HĐQT ( 9,10 người chẳng hạn). Thì lúc này, việc áp dụng tỷ lệ 3/4 sẽ hiệu quả.

    Đây là điều luật cứng, tức là 3/4 là 3/4 chứ không chuyển thành 2/3 được. Theo quan điểm của tôi thì thứ nhất là không cần, thứ hai là không nên quy định thêm như vậy.

    Luật sư Đỗ - Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

    Hotline: 0989232568

    Email: luattrungtin@gmail.com

    Website: https://luattrungtin.com/

    ThanhLongLS, tranminhtrang6@gmail.com cảm ơn legaladviser vì bài viết hữu ích
   • Re: Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    anthuylaw viết:

    Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
     
    Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
     
    Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi: 
     
    i) Có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp (lần 1) hoặc;
    ii) Có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (lần 2).
     
    Đối chiếu với công ty bạn trường hợp HĐQT có ba thành viên thì cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp thì điều khoản này phù hợp với quy định nêu trên.

     

    Đầu tiên, em xin cảm ơn anh/chị đã phản hồi thắc mắc của em.

    Tuy nhiên, khi đọc xong câu trả lời thì em có câu hỏi sau:

    Trường hợp công ty em như vậy thì phù hợp với điều kiện họp lần 2, còn lần 1 thì chưa phù hợp phải không ạ?

    ThanhLongLS cảm ơn tranminhtrang6@gmail.com vì bài viết hữu ích
   • Re:Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    legaladviser viết:

    Vấn đề này được nêu tại Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014.  Áp dụng trong trường hợp cụ thể này, thì Công ty có 3 người 2/3 hay 3/4 đều là trên một nửa. Tức là phải từ đủ người trở lên mới đủ điều kiện tiến hành cuộc họp. Việc chia tỷ lệ như trên là để điều chỉnh những công ty có số lượng lớn thành viên HĐQT ( 9,10 người chẳng hạn). Thì lúc này, việc áp dụng tỷ lệ 3/4 sẽ hiệu quả.

    Đây là điều luật cứng, tức là 3/4 là 3/4 chứ không chuyển thành 2/3 được. Theo quan điểm của tôi thì thứ nhất là không cần, thứ hai là không nên quy định thêm như vậy.

     

    Em xin cảm ơn anh/chị đã có ý kiến về vấn đề em thắc mắc ạ.

    Vậy nếu chuyển thành 2/3 thành viên như vậy là trái với quy định pháp luật phải không ạ?

    ThanhLongLS cảm ơn tranminhtrang6@gmail.com vì bài viết hữu ích
   • legaladviser - 14/11/2019
    Re:Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    Mình thấy không đúng luật thôi, còn trái luật hay không thì mình xin phép không khẳng định điều đó.

    Luật sư Đỗ - Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

    Hotline: 0989232568

    Email: luattrungtin@gmail.com

    Website: https://luattrungtin.com/

    tranminhtrang6@gmail.com cảm ơn legaladviser vì bài viết hữu ích
   • lananh8998 - 01/12/2019
    Re:Về thành viên dự họp cuộc họp HĐQT

    Về vấn đề thành viên dự họp cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cùng với trường hợp công ty bạn thì mình đưa ra ý kiến như sau: công ty bạn đã có ban hành Điều lệ công ty thì miễn các điều khoản không trái quy định pháp luật là được và trong trường hợp này mình thấy là trong khuôn khổ quy định của pháp luật thôi.

    Theo quy định của khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Cuộc họp Hội đồng quản trị:

    "Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp."

    Theo Điều lệ công ty bạn vẫn tuân theo quy định về "Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp". Tuy nhiên công ty bạn đang dự trù trường hợp Hội đồng quản trị chỉ có 3 thành viên thì 3/4 tổng số thành viên dự họp sao? 2,25 người? nên mới quy định 2/3 tổng số thành viên là được tiến hành. Điều này vẫn đảm bảo việc quyết định được đưa ra là đa số đồng tình và không do ý chí đơn thuần từ 1 thành viên. Do vậy, quy định này là hoàn toàn chấp nhận được và không trái quy định pháp luật.

    tranminhtrang6@gmail.com cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT