Menu

về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

Đăng nhập

  về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

  của huyennguyen_hlu - 6438 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • huyennguyen_hlu - 01/10/2011
   về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
   thưa luật sư! 
   về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, em có một số thắc mắc rất mong luật sư chỉ dẫn giúp cho em

   Khoản 2 Điều 52 BLHS quy định rằng "đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều Luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức phạt cao nhất được áp dụng là không quá hai mươi năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật điều chỉnh"


   Tuy nhiên trên thực tế, có những điều luật vừa có quy định mức hình  phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, vừa có hình phạt tù có thời hạn (ví dụ Khoản 1 ĐIều 93 BLHS) vậy  khi quyết đinh hình phạt đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội áp dụng những điều Luật như thế này, ta sẽ xác định mức phạt theo hình phạt tù chung thân hoặc tử hình (không quá hai mươi năm tù) hay xác định theo hình phạt tù có thời hạn (không quá một phần hai mức phạt tù)?

   Em rất mong nhận được sự chỉ giáo của Luật sư
   Em xin chân thành cảm ơn!


    huyen_nguyen_HLU

   • 7296

   4 phản hồi

   • nguyenkhanhchinh - 01/10/2011
    Re:về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
    Bản thân câu hỏi đã có câu trả lời luôn rồi bé ạ! Nếu không Điều luật đưa từ "cao nhất" vào đó làm gì chứ nhỉ!

    0917 313 339

    huyennguyen_hlu cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
   • huyennguyen_hlu - 01/10/2011
    Re:về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
    huyennguyen_hlu có đọc trong cuốn bình luận khoa học BLHS phần các tội phạm của viện nghiên cứu khoa học pháp lý - bộ tư pháp do TS Uông Chu Lưu chủ biên có viết về vấn đề này như sau "trong trường hợp điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, vừa có hình phạt tù có thời hạn thì cần kết hợp hai trường hợp trên khi quyết định hình phạt. Ví dụ: người chuẩn bị phạm tội giết người theo khoản 1 điều 93 của BLHS năm 1999 thì Tòa án quyết định hình phạt cụ thể là phạt tù 20 năm (nếu trường hợp tội đó hoàn thành thì người phạm tội bị xử phat tù chung thân hoặc tử hình) hoặc trong giới hạn từ 6 tháng (1/2 mức tối thiểu của tù có thời hạn) đến 10 năm (1/2 của mức tối đa của tù có thời hạn) nếu trong trường hợp tội phạm đã hoàn thành thì người phạm tội cũng chỉ bị xử phạt tù có thời hạn"

    hiểu theo cách này thì mức hình phạt cho trường hợp phạm tội chưa đạt phụ thuộc vào mức hình phạt mà Tòa án có thể tuyên nếu như tội phạm đó hoàn thành

    còn hiểu như khoản 1 Điều 52 BLHS thì chỉ cần căn cứ vào mức hình phạt  cao nhất mà thôi.
    Huyennguyen_hlu phân vân không biết nên hiểu theo cách nào mới đúng!

    huyen_nguyen_HLU

   • anhdv352 - 01/10/2011
    Re:về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
    Em ơi, Khoản 1 Điều 93 BLHS quy định là người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Nghĩa là trong khung hình phạt này mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
    Áp dụng Điều 52 khi quyết định hình phạt đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội thì mức cao nhất có thể áp dụng cho họ là không quá 20 năm tù.
             Nếu hiểu theo câu chữ của điều luật thì đúng là điều luật chỉ áp dụng giảm nhẹ đối với mức cao nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, thực tế thì việc áp dụng này lại khác. Nghĩa là họ sẽ giảm cả mức thấp nhất và mức cao nhất của khung hình phạt (Và đây cũng là quan điểm của số đông nhà nghiên cứu luật học). Nghĩa là:

    Thực tế, khi quyết định hình phạt thì tòa án sẽ xác định mức hình phạt cụ thể sẽ áp dụng cho trường hợp phạm tội cụ thể (nếu tội phạm đó hoàn thành), rồi sau đó áp dụng Điều 52 để xét giảm nhẹ hình phạt cho họ.
              Ví dụ: A Phạm tội chuẩn bị thuốc độc để đầu độc cả nhà B. Chưa kịp hành động thì bị phát hiện. Nếu trường hợp phạm tội hoàn thành thì A có thể sẽ bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng do mới đang ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nên áp dụng Điều 52, hình phạt áp dụng cho A là 20 năm.
               
                Ví dụ 2: A chuẩn bị giết người, trường hợp của A thuộc khoản 1 Điều 93 BLHS. Nếu Trường hợp tội phạm hoàn thành thì A sẽ bị tuyên hình phạt là 12 năm. Nhưng do mới ở giai đoạn phạm tội chưa đạt thì mức hình phạt áp dụng với A sẽ là 6 năm tù.
              
                 Đây là một trong những vấn đề có thể nói là thiếu sót trong luật mà chưa được sửa đổi, điều chỉnh. Quy định này cũng giống như quy định tại Điều 74 BLHS. Nhưng Điều 74 lại có hướng dẫn áp dụng ở Nghị quyết 01/2006/NĐ-CP. nhưng Điều 52 thì mình chưa tìm thấy có hướng dẫn ở đâu cả về vấn đề xác định mức giảm nhẹ.

    Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

    huyennguyen_hlu cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
   • huyennguyen_hlu - 01/10/2011
    Re:về vấn đề quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
    anhdv352 viết:
    Em ơi, Khoản 1 Điều 93 BLHS quy định là người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Nghĩa là trong khung hình phạt này mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
    Áp dụng Điều 52 khi quyết định hình phạt đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội thì mức cao nhất có thể áp dụng cho họ là không quá 20 năm tù.
             Nếu hiểu theo câu chữ của điều luật thì đúng là điều luật chỉ áp dụng giảm nhẹ đối với mức cao nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, thực tế thì việc áp dụng này lại khác. Nghĩa là họ sẽ giảm cả mức thấp nhất và mức cao nhất của khung hình phạt (Và đây cũng là quan điểm của số đông nhà nghiên cứu luật học). Nghĩa là:

    Thực tế, khi quyết định hình phạt thì tòa án sẽ xác định mức hình phạt cụ thể sẽ áp dụng cho trường hợp phạm tội cụ thể (nếu tội phạm đó hoàn thành), rồi sau đó áp dụng Điều 52 để xét giảm nhẹ hình phạt cho họ.
              Ví dụ: A Phạm tội chuẩn bị thuốc độc để đầu độc cả nhà B. Chưa kịp hành động thì bị phát hiện. Nếu trường hợp phạm tội hoàn thành thì A có thể sẽ bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng do mới đang ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nên áp dụng Điều 52, hình phạt áp dụng cho A là 20 năm.
               
                Ví dụ 2: A chuẩn bị giết người, trường hợp của A thuộc khoản 1 Điều 93 BLHS. Nếu Trường hợp tội phạm hoàn thành thì A sẽ bị tuyên hình phạt là 12 năm. Nhưng do mới ở giai đoạn phạm tội chưa đạt thì mức hình phạt áp dụng với A sẽ là 6 năm tù.
              
                 Đây là một trong những vấn đề có thể nói là thiếu sót trong luật mà chưa được sửa đổi, điều chỉnh. Quy định này cũng giống như quy định tại Điều 74 BLHS. Nhưng Điều 74 lại có hướng dẫn áp dụng ở Nghị quyết01/2006/NĐ-CP. nhưng Điều 52 thì mình chưa tìm thấy có hướng dẫn ở đâu cả về vấn đề xác định mức giảm nhẹ.

    oh! tk's U
    hix. Xét những trường hợp thế này mới thấy giữa quy định của Luật và thực tế áp dụng Luật có sự "vênh" nhau mà đôi khi không biết nên áp dụng theo cách nào

    huyen_nguyen_HLU

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT