Menu

Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

Đăng nhập

  Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

  của NguyenThanhNgan123 - 1209 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • NguyenThanhNgan123 - 10/09/2020
   Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

   Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện có thể bị tịch thu xe trong các trường hợp sau theo quy định của Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông đường bộ: 

   Tịch thu phương tiện giao thông

   Tịch thu phương tiện giao thông - Ảnh minh họa

   Vi phạm của người điều khiển phương tiện

   Phương tiện

   Hành vi

   Căn cứ

   Môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

   Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

   - Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

   - Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

   - Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

   - Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

   (Điểm a, b, c, d Khoản 8)

   Điểm c khoản 10 Điều 6

   Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

   (Điểm b Khoản 3)

    Điểm d khoản 4 điều 17

   Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) trong trường hợp:

   - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng.

   - Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   (Điểm a, b Khoản 2)

    Điểm đ khoản 4 điều 17

   Đua xe trái phép

   (Khoản 2)

   Điểm b Khoản 4 Điều 34

   Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

   Thực hiện hành vi sau (trừ trường hợp ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách)

   (Điểm b Khoản 5)

   Điểm d khoản 6 điều 16

   Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

   - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

   - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

   (Điểm a Khoản 4, Điểm d Khoản 5)

   Điểm đ khoản 6 điều 16

   Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông).

   (Điểm c khoản 5 )

   Điểm d Khoản 6 điều 16

   Đua ô tô trái phép

   (Khoản 3)

   Điểm b Khoản 4 Điều 34

   Xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

   Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

   - Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường.

   - Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô.

   (Điểm a, b Khoản 3)

    Khoản 5  Điều 8

   Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông.

   (Điểm b Khoản 1)

    Điểm  a Khoản 4 Điều 34

   Máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng

   Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

    

   - Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc);

   - Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc).

   (Điểm d Điểm e Khoản 2)

   Điểm d khoản 3 điều 19

   Điều khiển máy kéo xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông

   (Điểm b Khoản 2)

    Điểm a Khoản 3 Điều 19

   Phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế

   Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi:

   - Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định.

   - Không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   (Khoản 1, 2)

    Điểm b khoản 3 Điều 36

   Vi phạm của chủ phương tiện

   Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

   Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông.

    

   Điểm a Khoản 7 Điểm b khoản 14 điều 30

   Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

   (Điểm đ Khoản 8)

    

    

   Điểm b khoản 14 điều 30

   Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

   - Không có giấy đăng ký xe

   - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

   - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

   (Điểm m Khoản 7, Điểm e Khoản 8)

    Điểm c Khoản 14 Điều 30

   Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách;

   (Điểm b Khoản 9)

    Điểm b khoản 14 Điều 30

   Đối với mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô

   Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông

   (Điểm a Khoản 5)

   Điểm b Khoản 14 Điều 30

   Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp):

   - Không có giấy đăng ký xe

   - Có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp

   - có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe

   (Điểm g Điểm h Khoản 5)

   Điểm c Khoản 14 Điều 30

   Vi phạm của tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải

   Tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải có chất lượng, niên hạn sử dụng không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký (trừ ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách).

   (Căn cứ Điểm i Khoản 6 và Điểm d Khoản 10 Điều 28)

   Căn cứ pháp lý Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

    

    hoamattroi9297 cảm ơn NguyenThanhNgan123 vì bài viết hữu ích
   • 2724

   10 phản hồi

   • hongphuongtg98 - 27/09/2020
    Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Rất chi tiết cảm ơn tác giả. Cho em hỏi trường hợp khi bị tịch thu phương tiện thì bao lâu em mới xe về được ạ?

   • katkumhat - 28/09/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Cảm ơn bài viết của bạn. Theo bài viết của bạn mình có thấy xe đạp vi phạm giao thông cũng có thể bị tịch thu. Vấn đề này mình chưa thấy bao giờ. Không biết trên thực tế nó như thế nào? Vậy khi bị tịch thu thì có được trả lại không khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

   • hongphuongtg98 - 20/10/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Bài viết của bạn tổng hợp rất chi tiết. Trường hợp chưa có tiền nộp phạt thì có được nhận phương tiện của mình lại? Có quy định về thời gian về việc tạm giữ phương tiện không? Tác giả có thể cung cấp thêm thông tin để mọi người được biết không? 

   • lqc2010 - 29/10/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Quy định rõ ràng giúp người đọc tránh các trường hợp phải bái bai với chiếc xe thân yêu của mình. Tạm giữ phương tiện ảnh hưởng rất lớn đến một số hoàn cảnh vì đó có thể là điều kiện tiên quyết để kiếm sống. Do vậy cần hiểu rõ quy định để tránh bị phạt.

     

   • HNP1997 - 30/10/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Cảm ơn những thông tin hữu ích mà admin đã chia sẻ. Các hành vi này thiệt sự rất xứng đáng bị tịch thu phương tiện. Hành vi nào cũng cực kì gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác....nếu không tịch thu răn đe sẽ khó lòng kiềm chế được vi phạm ngày càng nhiều sẽ gây ra biết bao hậu quả khôn lường.

   • danluan123 - 31/10/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Cảm ơn bài viết của bạn. Tuy nhiên vấn đề đưa ra đay là luật nên so sanh đối chiếu với thực tế khó xay ra hành vi tịch thu xe đạp với lỗi trên. Bởi giá trị nó không lớn cũng như dùng lại cảnh cáo, cao lắm là phạt tiền. Điều này thể hiện việc điều chỉnh pháp luật chặt chẽ trong trường hợp đó.

   • yuhcudd - 31/10/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Bài viết của bạn rất hữu ích, nó giúp cho nhiều người hiểu thêm về pháp luật đặc biệt là về an toàn giao thông để khi tham gia giao thông không vi phạm pháp luật. Hơn nữa bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình cũng như những người xung quanh.

   • hongphuongtg98 - 29/11/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Cảm ơn bài viết của bạn, rất chi tiết. Không biết là khi vi phạm các lỗi trên sẽ tịch thu phương giao thông. Vậy những trường hợp này có bị tịch thu bằng lái xe luôn không ban nhỉ? Nhờ bạn cung cấp thêm thông tin nhé.

   • lananh8998 - 29/11/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Về vấn đề vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì đây đều là những hành vi vi phạm, lỗi cần phải thực hiện việc tịch thu vì một số lý do tiêu biểu như phương tiện không có lai lịch rõ ràng, không đảm bảo tham gia giao thông,...

   • lqc2010 - 30/11/2020
    Re:Vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện giao thông

    Tịch thu phương tiện là biện pháp mạnh, triệt để giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông. Vi phạm giao thông ngán nhất là bị tạm giữ phương tiện nên sẽ là sự răn đe lớn đối với những người có ý thức thấp trong chấp hành giao thông.

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT