Menu

Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

Đăng nhập

  Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

  của phungpham1973 - 1533 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 30/06/2019
   Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

   Tôi là viên chức, tôi không được thành lập doanh nghiệp. Vậy tôi có được quản lý doanh nghiệp với chức danh giám đốc hay không?

    sunshine19, ThanhLongLS cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
   • 2199

   4 phản hồi

   • minhpham1995 - 30/06/2019
    Re: Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

    Nội dung trên anh tham khảo giúp em quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

    "Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

    ...

    2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

    a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

    b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

    ...

    Đồng thời tại Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

    "Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

    1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

    a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

    b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

    c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

    d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

    đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

    ..."

    Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư anh nhé.

    ThanhLongLS cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
   • linhtrang123456 - 28/10/2019
    Re:Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

    Từ ngày 01/7/2019 Luật phòng chống tham nhũng 2005 đã hết hiệu lực và sẽ áp dụng Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Cụ thể tại Khoản 2 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018:

    "Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

    ...

    2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

    a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

    b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

    c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

    d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

    ..."

    Người có chức vụ, quyền hạn ở đây có bao gồm công chức, viên chức nhé. Như vậy, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác nhé.

   • sunshine19 - 31/10/2019
    Re:Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

    Theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018 Cán bộ công chức viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

     

   • vyvy2409 - 27/11/2019
    Re:Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

    Cán bộ công chức viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp. Bạn có thể tham khảo Luật Phòng chống tham nhũng 2018 nhé

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT