Menu

Vốn thành lập công ty cổ phần

Đăng nhập

  Vốn thành lập công ty cổ phần

  của ANHTRANGMN - 4604 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ANHTRANGMN - 11/01/2011
   Vốn thành lập công ty cổ phần

   Em là SV ngoài ngành , em muốn hỏi khi thành lập công ty cổ phần có cần vốn cổ phần bắt buộc của 1 cá nhân,tổ chức thuộc 1 tổ chức nhà nước nào đó không? , hay là chỉ cần vốn cổ phần của các thành phần , cá nhân là được ? Em cám ơn.

  • 5112

  1 phản hồi

  • maidieuthuyk09 - 11/01/2011
   Re:Vốn thành lập công ty cổ phần
   Chào bạn, mình mới vừa học về công ty Cổ phần, hi vọng ý kiến của mình sẽ giúp ích được cho thắc mắc của bạn. Theo mình được học thì: Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, trừ những trường hợp bị cấm theo Điều 13 LDN.

   Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

   1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

   b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

   c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

   d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

   đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

   e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

   g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

   3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

   4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

   a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

   b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

   Cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và kí tên vào bản điều lê đầu tiên của CTCP được gọi là cổ đông sáng lâp.
    

   Theo Điều 23 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, cổ đông sáng lập được quy định như sau:

   1. Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

   2. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

   Trong trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

   3. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua.
   #0c0c0c;"> Không có quy định nào đề câp đến viêc khi thành lâp công ty cổ phần có cần vốn cổ phần bắt buôc của 1 cá nhân,tổ chức thuôc 1 tổ chức nhà nước . Đây là những kiến thức mình đã học được, hi vọng sẽ có ích.
   Thân. 

   Những công việc ở ngày trước mặt ta phải coi là quan trọng nhất, và đừng bận tâm tới những công việc còn mờ mờ từ xa

   Cuộc sống là không chờ đợi!

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT