Menu

Xác định tài sản chung hay riêng trong trường hợp bố mẹ tặng cho tài sản

Đăng nhập

  Xác định tài sản chung hay riêng trong trường hợp bố mẹ tặng cho tài sản

  của HNP1997 - 227 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • HNP1997 - 31/01/2020
   Xác định tài sản chung hay riêng trong trường hợp bố mẹ tặng cho tài sản
   Anh hai và chị dâu của em có xảy ra xích mích vợ chồng. Hiện tại đang trong quá trình ly hôn. Và nhà cửa đất đai là của bố mẹ em để lại cho anh hai nhưng khi sang tên anh hai em thì anh hai có cho thêm tên vợ vào, vậy anh chị cho em hỏi khi li hôn thì có phải chia tài sản cho vợ không?
    
   Trả lời:
    
   Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:
    
   "Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng
    
   1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
    
   2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."
    
   Theo như quy định trên, đối với tài sản mà vợ, chồng có được trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng.
    
   Tuy nhiên căn cứ Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung theo đó:
    
   1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
    
   2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
    
   3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
    
   Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì trong trường hợp của anh hai bạn thì mặc dù đây là tài sản anh hai bạn được thừa kế từ bố mẹ nhưng khi làm thủ tục sang tên anh hai bạn đã điền cả tên vợ mình vào thì trường hợp này được xác định là anh hai bạn đã thực hiện việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Do vậy, anh hai bạn vẫn phải chia giá trị mảnh đất này cho vợ khi hai người ly hôn.
    
   • 323

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT