Menu

Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ

Đăng nhập

  Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ

  của hungphu172015 - 565 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • hungphu172015 - 02/01/2019
   Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ

   Cả nhà cho e hỏi: Việc một số đối tượng thực hiện hành vi chiếm các loại giấy tờ, hợp đồng mua bán thì phạm tội gì? Các loại giấy tờ đó có được coi là tài sản khồng?

   sunshine19 cảm ơn hungphu172015 vì bài viết hữu ích
  • 776

  3 phản hồi

  • DuTiepKhac - 04/01/2019
   Re:Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ
   Theo Điều 105 BLDS 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, nhưng chưa quy định cụ thể về giấy tờ có giá và giấy tờ có giá gồm những loại nào. 
   Tuy nhiên, có thể dựa vào văn bản hướng dẫn xét xử số 141/TANDTC-KHXX ngày 21/09/2011 của Tòa án nhân dân tối cao, thì giấy tờ có giá bao gồm:
   - Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác được quy định tại điều 1 của Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005;
   - Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;
   - Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại điểm 16 Điều 3 của Luật quản lý nợ công năm 2009;
   - Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định) được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010);
   - Trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ về "Phát hành trái phiếu doanh nghiệp"...
   Bạn không nói rõ giấy tờ bị chiếm đoạt là loại giấy nào nên không thể xác định.
   Còn đối với HĐ mua bán, tham khảo quy định trên thì HĐ mua bán không được xem là giấy tờ có giá và đương nhiên không xem là tài sản. Do đó, nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết buộc người chiếm giữ trả lại các giấy tờ này thì Tòa án không thụ lý giải quyết. 
   Tuy nhiên, nếu hợp đồng đựng trong bao bì (túi nhựa, túi giấy...) thì hành vi giật túi đã cấu thành tội cướp giật tài sản (túi đựng họp đồng). Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Cướp giật tài sản không đòi hỏi tài sản bị cướp giật phải có giá trị từ bao nhiêu tiền trở lên. 
   (Tham khảo nhé bạn!)
  • linhtrang123456 - 06/01/2019
   Re:Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ

   Phải xem xét giấy tờ ở đây bạn nói là như thế nào để xác định có phải là tài sản hay không? Có phải là giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật không?

   Theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BTC quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì giấy tờ có giá gồm trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.

  • sunshine19 - 10/01/2019
   Re: Xác định tội danh trong các vụ chiếm đoạt giấy tờ, hồ sơ

   Luật có quy định :Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá (như trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu...) và các quyền tài sản (như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng...).

   Bạn tham khảo giúp mình, vì bạn nói còn  chung chung nên mình cũng chưa thể hỗ trợ cụ thể được

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT