Menu

Xin điều chỉnh tăng giá các gói thầu đã được duyệt

Đăng nhập

  Xin điều chỉnh tăng giá các gói thầu đã được duyệt

  của camchuong - 5363 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • camchuong - 17/06/2008
   Xin điều chỉnh tăng giá các gói thầu đã được duyệt
   Chúng tôi là một đơn vị sự nghiệp nhà nước đã được UBND tỉnh duyệt kế hoạch đấu thầu phần thiết bị nằm trong dự án đầu xây dựng Trường mới. Đến nay, phần xây lắp đã hoàn tất và triển khai phần mua sắm thiết bị thì bị một số vướng mắc nên không thể đấu thầu mua sắm theo đúng thời gian và giá trị các gói thầu theo kế hoạch đã được duyệt.

   Vì vậy, Xin các Luật sư hướng dẫn chi tiết làm thế nào để đơn vị chúng tôi có thể trình UBND tỉnh duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị bằng đô la (USD) để tránh tình trạng không có nhà thầu nào cung cấp thiết bị vì giá kế hoạch duyệt thấp hơn giá thị trường vì nhiều lý do (trong đó có 1 phần do giá USD biến động) ?

   Đơn vị chúng tôi có thể xin thẩm định giá mua sắm thiết bị bằng đồng đô la (USD) được hay không ? văn bản quy định ?

   Có văn bản nào quy định khi có vướng mắc trong việc tổ chức đấu thầu (ví dụ như : Sơ XD không duyệt hồ sơ đề nghị xin đấu thầu do đơn vị tư vấn chuyển qua vì lý do danh mục xin đấu thầu trong 1 gói thầu ít hơn so với kế hoạch đã được UBND tỉnh duyệt và yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung thêm văn bản điều chỉnh về các danh mục này) thì đơn vị tư vấn phải có trách nhiệm giải quyết hay không ?

    
   • 5933

   1 phản hồi

   • DANGTHANHLIEM - 19/06/2008
    Tư vấn

     

    Chào bạn!<o:p></o:p>

     

    Theo Luật Dân sự thì các giao dịch phải thực hiện bằng VNĐ;<o:p></o:p>

     

    Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Trong đó bắt buộc mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết hay quảng cáo khác đều phải thực hiện bằng đơn vị tiền tệ duy nhất là đồng Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p>

     

    Các cá nhân, tổ chức chỉ được sử dụng ngoại hối trong các giao dịch với ngân hàng và các tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối, góp vốn thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thanh toán các hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu qua hình thức chuyển khoản, kinh doanh hàng miễn thuế, chi trả lương, thưởng, trợ cấp cho người nước ngoài...<o:p></o:p>

     

    Một số văn bản có liên quan bạn có thể tham khảo:<o:p></o:p>

     

    - Thông tư  số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;<o:p></o:p>

     

    - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;<o:p></o:p>

     

    -  Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số99/2007/NĐ-CP.

     

    Thân.

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT