Menu

Xin hỏi thời gian cấp bằng trung học cơ sở là bao nhiêu ngày

Đăng nhập

  Xin hỏi thời gian cấp bằng trung học cơ sở là bao nhiêu ngày

  của namkim02 - 188 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • namkim02 - 22/05/2020
   Xin hỏi thời gian cấp bằng trung học cơ sở là bao nhiêu ngày

   thời gian cấp bằng trung học cơ sở là bao nhiêu ngày

    ThanhLongLS cảm ơn namkim02 vì bài viết hữu ích
   • 261

   1 phản hồi

   • bongbong01 - 23/05/2020
    Re:Xin hỏi thời gian cấp bằng trung học cơ sở là bao nhiêu ngày

    Theo quy định về thời hạn cấp văn bằng và chứng chỉ tại điều 17 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định như sau:

    Điều 17. Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ

    1. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

    a) 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

    b) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học;

    c) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

    d) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

    2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc dự thi lấy chứng chỉ.

    3. Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

    Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.”

    Như vậy trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm phải cấp bằng tốt nghiệp cho con bạn trong thời hạn 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT