Menu

xin hỏi về việc làm lại học bạ

Đăng nhập

  xin hỏi về việc làm lại học bạ

  của phuonganh1998 - 3895 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phuonganh1998 - 23/08/2015
   xin hỏi về việc làm lại học bạ

   cho em hỏi là : em muốn làm lại học bạ cấp 3 thì có được không ạ ?

   • 6062

   10 phản hồi

   • harylupl - 24/09/2015
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    CHào bạn, học bạ thì chỉ có duy nhất 1 cuốn thôi, hiện mình không thấy quy định nào về việc cấp lại học bạ. Nên bạn có thể liên hệ trường để hỏi thủ tục làm lại hoặc cấp bản sao nếu có.

   • thuytrangak - 04/03/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Theo quy định Điều 31 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định:

     1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

    2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc thì không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

    Các trường cấp 3 đều không thực hiện việc cấp lại học bạ, bằng tốt nghiệp gốc nên bạn có thể nhờ trường làm học bạ bản sao và có giá trị sử dụng thay cho bản chính. Với trường hợp của bạn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà trường nơi bạn đã theo học xin sao lại hồ sơ học sinh trong đó bao gồm học bạ. Các bản sao này sẽ được nhà trường đóng dấu xác nhận sao y bản chính và có giá trị như bản chính,bạn có thể sử dụng bản sao này thay cho học bạ gốc của bạn

     

   • thuylinh2311 - 31/03/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Cho minh hỏi trường hợp làm mất bằng đại học thì có được cấp lại không? Hay Nhà trường chỉ chấp nhận cấp bản sao văn bằng chứng chỉ đã mất cho mình? Nếu vậy thì mình sẽ chuẩn bị hồ sơ gì và thời gian cấp lại chứng chỉ/ hoặc cấp bản sao là trong bao lâu?

     

   • thuytien317 - 27/06/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT, một trong những nguyên tắc cấp văn bằng chứng chỉ là cấp bản chính, cấp một lần, không cấp lại. Như vậy, khi làm mất bản chính bằng tốt nghiệp đại học bạn không được cấp lại bản chính nhưng sẽ được cấp lại bản sao từ sổ gốc như sau:

    – Cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao: Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc văn bằng (trường đại học mà bạn đã theo học);

    – Thủ tục thực hiện:

    + Bạn gửi đơn yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc kèm theo bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân trực tiếp hoặc qua bưu điện tới cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao;

    + Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc chậm nhất trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (nếu gửi qua đường bưu điện) người có thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học cho bạn.

    – Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc:

    + Bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

    + Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

     

    ThanhLongLS cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
   • thuylinh2311 - 30/06/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ
    Hiện nay không có quy định về cấp lại học bạ, các văn bản pháp luật chỉ quy định về cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (học bạ không phải văn bản, chứng chỉ nên không thể áp dụng các quy định về cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ). Tuy nhiên, trường THPT có thể làm lại cho học sinh giấy xác nhận thông tin học bạ THPT. Giấy xác nhận này sẽ có đầy đủ bảng điểm từng môn học qua các năm, xếp loại hạnh kiểm và lực học. Thí sinh có thể sử dụng giấy xác nhận này thay thế cho học bạ trong các trường hợp cần thiết.
     
   • An_Pisces - 27/07/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Theo Điều 34 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT có quy định:

    Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là việc cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Các nội dung ghi trong bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải chính xác so với sổ gốc.

    - Bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

    - Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc thì không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

    Như vậy, có thể thấy pháp luật không quy định về việc cấp lại bản sao học bạ mà chỉ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ. Do đó, theo như tình huống bạn trình bày thì bạn không làm lại được học bạ mới. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với Nhà trường nơi bạn theo học. Thông thường, nhà trường sẽ lưu giữ hồ sơ của học sinh trong một thời gian nhất định, trong đó bao gồm cả học bạ. Bạn có thể xin nhà trường sao lại rồi nhờ nhà trường đóng dấu xác nhận sao y bản chính. Khi đó, bản sao này sẽ có giá trị giống như bản chính.

     

     

   • linhtrang123456 - 30/07/2019
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Hiện nay không có quy định về làm lại học bạ gốc, học bạ không phải văn bằng, chứng chỉ nên không thể thực hiện cấp bản sao theo quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được. Khi làm lại học bạ thì cần phải có chữ ký của các thầy cô đã dạy nên làm lại rất khó khăn, có thể xin xác nhận thông tin học bạ bạn nhé.

   • nhmylinh97 - 31/03/2020
    Re: xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Theo Điều 2 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT quy đinh về Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ như sau:

    "1. Văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

    2. Văn bằng, chứng chỉ được cấp một ln, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

    3. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

    4. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

    Như vậy, theo quy định trên thì bản chính của văn bằng chứng chỉ chỉ được cấp 01 lần và chỉ cấp lại khi có sai sót do lỗi của cơ quan cấp bằng. Ở trường hợp của bạn, học bạ của bạn bị mất do lỗi của bạn vì thế sẽ không thuộc trường hợp cấp lại và sẽ không được cấp lại bản gốc của học bạ mà chỉ được cấp bản sao vì thế bạn không cần phải đến gặp từng thầy cô đã ký vào học bạ của mình trước đó.

   • duongpham5991 - 22/05/2020
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Về vấn đề này, theo quan điểm của mình,học bạ bản gốc chỉ được cấp 1 lần và không thể cấp lại được, tuy nhiên nếu như bạn bị mất hoặc thất lạc thì có thể đến Sở Giáo dục nơi đã cấp học bạ cho bạn để xin trích sao lại bản gốc.

   • TranThao0902 - 01/07/2020
    Re:xin hỏi về việc làm lại học bạ

    Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định quyền của người được cấp chứng chỉ cụ thê như sau:

    - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ cấp đúng thời hạn quy định; ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên văn bằng, chứng chỉ; cấp lại văn bằng, chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Quy chế này;

    - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc khi có nhu cầu.

    Như vậy, vì một hoặc một số lý do nào đó thì người học có quyền yêu cầu cơ quan, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ mà cụ thể là thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo quy định của pháp luật.

    Các đơn vị có thẩm quyền đều không thực hiện việc cấp lại học bạ, bằng tốt nghiệp gốc. Với trường hợp của bạn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà trường nơi bạn đã theo học xin sao lại hồ sơ học sinh trong đó bao gồm học bạ. Các bản sao này sẽ được nhà trường đóng dấu xác nhận sao y bản chính và có giá trị như bản chính, bạn có thể sử dụng bản sao này thay cho học bạ gốc của bạn.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT